Vairāk nekā pusei Latvijas mājsaimniecību nav ierīkots tvana gāzes detektors

Mūsdienās ir pieejami dažādi detektori, kas ar signālu jau savlaicīgi var brīdināt par tuvojošajām briesmām, pasargāt no nelaimes un izglābt cilvēkam dzīvību.

Šobrīd atbilstoši Ugunsdrošību noteikumu prasībām katrā mājoklī obligāti jābūt vismaz vienam dūmu detektoram, taču 12% Latvijas mājokļu joprojām nav ar to aprīkoti. Turpretī par tvana gāzes detektora nepieciešamību nav obligātu nosacījumu un attiecīgi 62% Latvijas mājsaimniecību nav tvana gāzes detektors, tā noskaidrots If Apdrošināšanas veiktajā pētījumā.

“Saindēšanās ar tvana gāzi notiek ik gadu rudenī, ziemā un pavasarī, kad ir apkures sezona. Iedzīvotājiem jābūt ļoti piesardzīgiem, kurinot krāsni un noteikti nevajadzētu riskēt ar savu dzīvību, dodoties gulēt, kamēr krāsns vēl kuras, jo, piemēram, nepilnīgi sadegušas malkas rezultātā var rasties tvana gāze, kas ir ļoti bīstama un grūti konstatējama, jo tai nav ne garšas, ne smaržas, bet tā ir degoša un ļoti toksiska,” stāsta If Apdrošināšanas Mājokļa apdrošināšanas produkta vadītājs Dainis Stikuts.    

Kā noskaidrots If Apdrošināšanas veiktajā pētījumā Baltijas valstīs, 62% Latvijas mājsaimniecību nav ierīkots tvana gāzes detektors, tikmēr Igaunijā 56%, bet Lietuvā – 46%. Der zināt, ka tvana gāzes detektors ir ļoti svarīgs drošības aspekts ikviena mājoklī un par tā esamību vajadzētu parūpēties ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kura mājoklī ir krāsns, kamīns, gāzes apkures katls, gāzes plīts vai gāzes sildītājs. 

Regulāri pārbaudi detektora baterijas

“Lai arī visbiežāk novērots, ka tvana gāzes noplūde vērojama ēkās, kas tiek apsildītas ar malkas apkuri, tomēr nepareizi ierīkots gāzes apkures katls arī var kļūt par tvana gāzes izcelsmes avotu, tāpēc regulāra ierīču pārbaude, kas ir jāveic vienu reizi gadā, ir obligāts pasākums un labāk uzticama sertificētiem meistariem,” aicina D.Stikuts.

Dūmu detektors un tvana gāzes detektors ir divas dažādas ierīces un neviena no tām nedarbojas kā aizstājējs. Iegādājoties gan dūmu detektoru, gan tvana gāzes detektoru svarīga ir CE marķējuma atzīme, tas ir jāuzstāda atbilstoši lietošanas instrukcijai, kā arī nepieciešama regulāra bateriju pārbaude.

Pētījumā arī noskaidrots, ka 88% Latvijas iedzīvotāju mājoklī ir dūmu detektors, no kuriem 22% iedzīvotāji visbiežāk pārbauda dūmu detektoru, kad ir beigusies baterija, 17% norādīja, ka detektoru pārbauda reizi gadā, bet 15% un 14% – vienu reizi gadā un reizi ceturksnī, savukārt 18% nepievērš uzmanību šim aspektam un 2% reizi pāris gados.

Šā gada novembrī If Apdrošināšana Baltijas valstīs pētījumu veica sadarbībā ar institūtu KOG, tajā piedalījās 3000 respondentu.