OCTA tagad var internetā iegādāties arī uz nestandarta termiņu

Pirmo reizi apdrošināšanas tirgū ir realizēta ātra un ērta iespēja arī internetā iegādāties OCTA polisi dažādiem nestandarta gadījumiem un termiņiem, kas īpaši aktuāla Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Ja transportlīdzeklis bijis izslēgts no CSDD reģistra, bet tā īpašniekam ir radusies vēlēšanās atkal ar to piedalīties ceļu satiksmē, tad arī šajā gadījumā polisi var attālināti internetā iegādāties uz nestandarta termiņu – 30 dienām. Šādu iespēju īstenojusi un tirgū klientiem piedāvā If Apdrošināšana.

OCTA (Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana) standartlīgumu (turpmāk – polisi) slēdz uz trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem. “Pagājušā gada apdrošināšanas tirgus dati liecina, ka iegādāto neparedzētu gadījumu polišu skaits mērāms vairākos desmitos tūkstošos. Polise tiek iegādāta, sazinoties personīgi ar apdrošinātāju. Taču šobrīd vairāk nekā jebkad ir būtiski fokusēties uz klienta pieredzi, tāpēc If Apdrošināšana ir izstrādājusi ērtu un ātru iespēju interneta vietnē mans.if.lv iegādāties polisi dažādiem nestandarta gadījumiem un termiņiem, kad to nosaka OCTA likums jebkurā 24 stundu laikā 7 dienas nedēļā,” saka If Apdrošināšanas OCTA produkta vadītājs Agris Āva.

Nestandarta gadījumu piemēri

Transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra, jo vismaz 3 gadus nav veiktas nekādas darbības CSDD. Lai saņemtu atļauju piedalīties ceļu satiksmē, nepieciešams iegādāties vienas dienas atļauju (VDA). Šajā gadījumā OCTA polisi var slēgt uz 30 dienām, sākot ar dienu, kad derīga VDA. 

Cits nestandarta gadījums var būt saistīts ar transportlīdzekli, kas iegādāts līzingā un tam ir terminēta reģistrācija. Šādā gadījumā, lai netērētos velti par nevajadzīgu periodu, OCTA polisi var slēgt arī līdz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām, nepārsniedzot 12 mēnešus.

Tāpat mēdz būt situācija, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites Latvijas Republikā un tam dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē. OCTA polisi var iegādāties arī uz transportlīdzekļa pielaidē norādīto termiņu (piemēram, 5 dienām, bet iespējams cits dienu skaits atkarībā no dienas, kad tiks iegādāta OCTA polise). 

If OCTA tagad var internetā iegādāties arī uz nestandarta termiņu
If OCTA tagad var internetā iegādāties arī uz nestandarta termiņu

Ja transportlīdzeklim ir izsniegta tranzīta numura karte, lai to izvestu no Latvijas Republikas, šādā gadījumā OCTA polisi slēdz uz tranzīta numura kartē norādīto derīguma termiņu (piemēram, 30 dienām, bet ir iespējami citi termiņi atkarībā no iegādes laika);

Savukārt gadījumā, kad ir piešķirta izmēģinājuma karte. Šādā gadījumā OCTA polise tiek iegādāta uz izmēģinājuma numura kartē norādīto derīguma termiņu, nepārsniedzot 12 mēnešus;

Arī tirdzniecības uzņēmumam (komersantiem), kam izsniegtas tirdzniecības numura zīmes un, kas ir atbildīgi par OCTA iegādi, kad pieņem tirdzniecībā transportlīdzekli,). Šādā gadījumā OCTA polisi slēdz uz tirdzniecības numura zīmes derīguma termiņu, nepārsniedzot 12 mēnešus.