Mēs vēlamies darīt to, kas ir pareizi

If Trauksmes celšanas sistēma

If ilgtermiņa panākumu pamatā ir godīga un ētiska uzņēmējdarbība. Tas ir aprakstīts mūsu Ētikas politikā.

Mēs uzņēmējdarbību veicam, ievērojot augstus ētikas standartus un piemērojamo tiesību aktu prasības. If iekšējās kontroles sistēma un iekšējās procedūras ir paredzētas, lai atklātu un novērstu nepareizu rīcību un krāpnieciskas darbības. Tomēr pat visefektīvākā kontrole nevar mūs pilnībā pasargāt no visiem iespējamiem starpgadījumiem. Šī iemesla dēļ mēs aicinām visas iesaistītās personas, tostarp klientus, partnerus, iespējami aizskartās personas, kā arī mūsu pašu darbiniekus vienmēr ziņot par aizdomām par krāpšanu vai neētisku rīcību mūsu darbībā vai saistībā ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem.

Par ko tu vari iesniegt ziņojumu

Trauksmes celšanas sistēma nodrošina iespēju ziņot par aizdomām par nepareizu rīcību, piemēram, cilvēktiesību pārkāpumiem vai tādiem pārkāpumiem kā krāpnieciska, nepiemērota, negodīga, nelikumīga vai nolaidīga darbība vai izturēšanās. Trauksmes celšanas sistēmu nevajadzētu izmantot klientu sūdzībām vai ziņojumu sniegšanai par individuāliem strīdiem. Jums nav jāpierāda savas aizdomas, tomēr visi ziņojumi jāsniedz godprātīgi.

Kā iesniegt ziņojumu, ja ir aizdomas par nepareizu rīcību

Pirmkārt, mēs aicinām jūs sniegt ziņojumus atklāti, norādot savu vārdu un kontaktinformāciju, jo visi ziņojumi tiek apstrādāti stingri konfidenciāli. Tomēr jūs varat izvēlēties arī iespēju ziņot anonīmi, izmantojot mūsu sistēmu, ko pārvalda ārējais sadarbības partneris - WhistleB. Šī sistēma nav If IT sistēmas daļa un tajā netiek saglabātas IP adreses vai citi dati, pēc kuriem varētu identificēt personu, kas iesniedz ziņojumu.