IF DROŠĪBAS FONDS

Balsojums ir beidzies!

Mēs palīdzēsim radīt drošu vidi!
 

Gūsti iedvesmu

no jau realizētiem projektiem

Ja ir vēlme un laba ideja, ikvienam - skolai, bērnudārzam, nevalstiskajai organizācijai vai citai iestādei – ir iespēja iegūt finansējumu. Iepriekšējos gados saņēmām projektu idejas, kas vēlējās uzlabot ugunsdrošības sistēmas, iekārtot velonovietnes pie skolām, iegādāties videokameras, dūmu detektorus un sfēriskos spoguļus, salabot vai ierīkot žogus, kā arī izbūvēt kāpnes.

  • PII "Bitīte"

    Viļānu pagasta PII "Bitīte" labiekārtoja vidi, izvietojot bērnu pirkstiem drošus durvju, mēbeļu un stūru sargus.

  • Biedrība "Laimiņa"

    Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa" salaboja kāpņu margas, lai bērniem ar īpašajām vajadzībām būtu ērti pārvietoties.

  • Alsviķu PII "Saulīte"

    Alsviķu PII "Saulīte" atjaunoja ēkas dūmvadu, nodrošinot bērniem ne tikai ugunsdrošu vidi, bet arī mājīgu siltumu.

Paldies par tik lielisku iniciatīvu! Jūsu atbalsts ir īpaši nozīmīgs un svarīgs daudzām biedrībām un organizācijām, kas savā ikdienā nodarbojās ar labdarību vai sniedz atbalstu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām! Mums bija ļoti aktuāli izbūvēt ugunsdrošības un vides pieejamības prasībām (pielāgota vide apmeklētājiem ratiņkrēslos) atbilstošas durvis ar kodu. Tagad ir liels prieks, jo ikdienā varam izmantot jaunas, baltas un skaistas durvis, kas mīļi sagaida un pavada mūsu apmeklētājus, un ir kā vizītkarte mūsu centram!
Tagad Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestāde “Atvasīte” var lepoties ar jauniem saimnieciskajiem vārtiem un galvenais – blakus esošajiem mazajiem vārtiņiem, pa kuriem droši var ienākt un iziet iestādes darbinieki, audzēkņi, viņu vecāki un citi apmeklētāji. Nebaidieties riskēt un piedalīties! Tas atmaksājas!
Ceļš no pieteikšanās līdz rezultātam nebija viegls, bet tas palīdzēja saliedēt kolektīvu – gan skolēnus, gan skolotājus un arī skolas atbalstītājus dažādās valstīs. Ar balsojumu mēs uzzinājām, cik daudz mums ir draugu, kas priecājās kopā ar mums par iespēju realizēt projektu. Šeit palīdzēja mūsu ticība fonda aicinājumam “Esi drošs, mēs palīdzēsim!”! Un, ja mums vajadzīga palīdzība, tad mums jāuzvar! Skolas fasāde tagad izskatās forši, kā arī nobrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek izmantota.

KAS IR IF DROŠĪBAS FONDS

Vēloties līdzdarboties drošas apkārtējās vides veidošanā, 2007. gadā tika izveidots If Drošības fonds. If Drošības fonds ir sniedzis atbalstu vairāk nekā 100 dažādām iestādēm un nodibinājumiem dažādās Latvijas pilsētās, tādējādi sasniedzot savu mērķi – padarīt drošāku apkārtējo vidi.

2017. gadā atbalstījām 6 projektus, kas vēlējās iegādāties un ierīkot modernus un ES standartiem atbilstošus vārtus, dūmvadus, durvju profilus un stūru sargus, kā arī saremontēt kāpnes un pielāgot vidi bērniem ar kustību traucējumiem.