If Drošības fonds 2015. gads

finansējuma ieguvēji

If Drošības fonda izsludinātajā drošības projektu konkursā savus projektus iesniedza 21 organizācija – skolas, bērnudārzi, koledžas, jauniešu centri un vairākas citas organizācijas. Visvairāk pieteikumu – 8 dažādi projekti – tika saņemti no Vidzemes.

Rīgas Mežciema pamatskola

​Rīgas Mežciema pamatskolas iesniegtais projekts If Drošības fonda finansējumam, lai uzlabotu drošību un samazinātu negadījumu risku skolā, 2015. gada sociālo tīklu lietotāju balsojumā ieguva lielāko balsu skaitu – 595 balsis. Pamatskola par If Drošības fonda finansējumu skolā ierīkos video novērošanas sistēmu, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu skolas teritorijā, pārraudzītu iekštelpas un strīdus situācijās spētu savlaicīgi reaģēt. Vajadzība pēc papildus drošības pasākumiem skolā radās, jo tajā mācās gandrīz 700 skolēnu un skolas teritorija ir brīvi pieejama jebkuram. Tāpēc skolai ļoti noderēs vēl kāda redzīga acs, kas palīdzētu uzraudzīt skolas teritoriju.

Rīgas Mežciema pamatskola

Biedrība "Cēsu Jaunā skola" Cēsu Jaunajai sākumskolai

Biedrības “Cēsu Jaunā skola” iesniegtais projekts Cēsu Jaunās sākumskolas vajadzībām, lai uzlabotu drošību un samazinātu negadījumu risku skolā, ieguvis trešo lielāko balsu skaitu – 414 balsis. Biedrība "Cēsu Jaunā skola" Cēsu Jaunajā sākumskolā par iegūto finansējumu plāno sakārtot ugunsdrošības jautājumus. Sākumskolas ēkā celta 1958. gadā, kapitālie remonti tajā nav veikti un ēkā nav evakuācijas izejas no otrā stāva. Tāpēc ēkā no otrā stāva tiks izbūvētas evakuācijas kāpnes un pilnībā tiks pabeigta ēkas drošības sistēmu sakārtošana.​

Cēsu Jaunā sākumskola

Skrundas bērnudārzs “Liepziediņš”

Skrundas bērnudārza “Liepziediņš” iesniegtais projekts If Drošības fonda finansējumam, lai uzlabotu drošību un samazinātu negadījumu risku bērnudārzā, ieguva otru lielāko balsu skaitu – 478 balsis. Bērnudārzs ar iegūto If Drošības fonda finansējumu plāno apvienot ar pašvaldības finansējumu, lai finansētu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.​

Skrundas bērnudārzs “Liepziediņš”