Pirkt internetā

If Online - polišu pirkšanai bez autorizācijas, If Portāls - internetbanku klientiem

If Online
 1. Pirkt internetā
 

Pērkot apdrošināšanu internetā jūs ietaupāt laiku, naudu un ceļa izdevumus!


 • Ātra polises iegāde

 • Ērti risinājumi

 • Izdevīgi piedāvājumi

Izvēlieties sev ērtāko interneta sistēmu If Online If Portāls
Kalkulatori

OCTA, KASKO un mājokļa apdrošināšanas kalkulatori.

Polišu iegāde

OCTA, OCTA+, KASKO, ceļojumu un mājokļa apdrošināšanas polises.

Atlīdzību pieteikšana

KASKO, mājokļa, nelaimes gadījumu un ceļojumu atlīdzību pieteikšana.

Veselības atlīdzību pieteikšana, atlīdzību lietu pārskati

- Veselības apdrošināšanas atlīdzību pieteikšana (čeku par saņemtajiem pakalpojumiem iesniegšana); - Pieteikto atlīdzību lietu statusu un summu pārskats.

 
Spēkā esošo If polišu un to statusu apskate

- Esošo polišu atjaunošana, pagarināšana; - Pērkot polisi, nav atkārtoti jāievada maksātāja personas dati; - Pieteikšanās If SMS un e-pasta atgādinājumiem par polišu beigu un rēķinu apmaksas termiņu.

 
Rēķinu apskate

- Rēķinu izdruka un apmaksa; - Pieteikšanās atgādinājumam par rēķina apmaksas termiņu.

 
If piedāvāto priekšrocību izmantošana

- Individuālu piedāvājumu saņemšana; - Pieteikšanās If jaunumiem; - Iespēja piedalīties If rīkotās loterijās un aptaujās.

 
Savu datu rediģēšana

Adreses, telefona vai e-pasta maiņa.

 

Papildu iespējas If interneta sistēmu lietotājiem

Ja jums nepieciešama konsultācija, lūdzu, zvaniet pa tālruni 8333

​Izmantojiet interneta sniegtās priekšrocības un atlaides apdrošināšanas polišu iegādei un parūpējieties par sevi, saviem tuviniekiem un īpašumu.


Internetā izdevīgāk

 • e-OCTA 15% atlaide
 • ceļojumiem 15–20% atlaide
 • īpašuma apdrošināšanai -20% atlaide
​​​

OCTA atgādinājums

Piesakieties un saņemiet savlaicīgu atgādinājumu par jūsu polises beigu termiņu, kā arī citus izdevīgus If apdrošināšanas piedāvājumus!

Kalkulatori

​Piedāvājam populārāko If produktu – auto apdrošināšanas OCTA un KASKO, kā arī mājokļa apdrošināšanas – kalkulatorus izvēlētās polises cenas aprēķināšanai.OCTA kalkulators

Ņemot vērā Jūsu ievadītos datus, sistēma automātiski noteiks Jūsu Bonus-Malus (jaunā logā) klasi un aprēķinās Jūsu If OCTA polises apdrošināšanas prēmiju, kas ir spēkā polises iegādei internetā. Citās If OCTA polišu iegādes vietās cenas var atšķirties.

Iesakām OCTA+ Atlīdzības sev (TZR) polisi, kas darbojas EEZ valstīs un papildus garantē, ka, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kurā esat cietusī puse, saņemsiet savu atlīdzību pie If, nevis pie vainīgās puses apdrošinātāja. Papildus segums ir spēkā, ja negadījums noticis Baltijas valstīs un tajā iesaistīti EEZ reģistrēti transportlīdzekļi.

Pērciet OCTA polisi internetā, ietaupiet laiku un saņemiet papildu atlaidi!

Īpašuma kalkulators

Kalkulators piedāvā aprēķināt polises izmaksas mūra un jaukta tipa dzīvokļiem vai dzīvojamām ēkām. Ja īpašums neatbilst augstākminētajam tipam - lai uzzinātu polises prēmiju, jājautā mums!
​​​

KASKO kalkulators

If KASKO prēmijas aprēķināšanai mēs ņemam vērā automašīnas tipu un tā zādzības statistiku, kā arī informāciju par Jūsu iepriekšējiem negadījumiem. Tādēļ arī par KASKO tie šoferīši, kuri brauc prātīgi, neizraisot avārijas, maksā ievērojami mazāk.​​​

Atlaides kods

Iegādājoties apdrošināšanas polisi If Internetā vai If Portālā, atlaides kods tev dod iespēju polises cenai iegūt papildus atlaidi.
Nevar nopirkt veiksmi, bet var iegūt pārliecību, ka apzinoties risku un pret to apdrošinoties, no negadījumiem iespējams izvairīties. Tāpēc meklē atlaides kodus īpašu akciju ietvaros. Kas meklē, tas atrod!
Lai izmantotu savu atlaides kodu, pirkšanas brīdī ieraksti to ailītē „Ja Jums ir atlaides kods, ievadiet to šeit”.

Atteikuma tiesības un cita informācija attiecībā uz distances līgumu

 • Apdrošinājuma ņēmējs, kas ir fiziska persona, var atteikties no apdrošināšanas sabiedrības sniegtā apdrošināšanas pakalpojuma, ja par to ir noslēgts līgums, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Tomēr apdrošinājuma ņēmējs nav tiesīgs atteikties no ceļojumu un bagāžas vai līdzīgu īstermiņa apdrošināšanas, kuru termiņš ir mazāks par vienu mēnesi, kā arī nav tiesīgs atteikties no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA apdrošināšana), ja tā ir stājusies spēkā.

 • Lai atteiktos no apdrošināšanas sabiedrības sniegtā apdrošināšanas pakalpojuma, apdrošinājuma ņēmējam 14 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas ir jāaizpilda atteikuma veidlapa, un tās rakstveida oriģināls jānosūta apdrošināšanas sabiedrībai uz šādu adresi – Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, – vai ar drošu elektronisko parakstu uz šādu e-pasta adresi – info@if.lv.

 • Apdrošinājuma ņēmējam atsakoties no apdrošināšanas sabiedrības sniegtā apdrošināšanas pakalpojuma, apdrošināšanas sabiedrība pēc atteikuma veidlapas saņemšanas atmaksā apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas prēmijas daļu, kas attiecas uz atlikušo apdrošināšanas periodu un atlikušajām apdrošināšanas saistībām.

 • Ja apdrošinājuma ņēmējs 14 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas neizmanto atteikuma tiesības iepriekš norādītajā kārtībā, apdrošināšanas līgumu pirms termiņa ir iespējams izbeigt tikai saskaņā ar tā noteikumiem.

 • Ja apdrošināšanas sabiedrības un apdrošinājuma ņēmēja sākotnēji noslēgtajam līgumam par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu seko turpmākie vai līdzīga veida līgumi par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, tad uz šādiem turpmākajiem un līdzīga veida līgumiem neattiecas atteikuma tiesības, un apdrošinājuma ņēmējs tos ir tiesīgs izbeigt tikai saskaņā ar attiecīgo līgumu noteikumiem. (Piemēram, apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas (KASKO) līgumu uz vienu gadu, pēc kura termiņa beigām noslēdz jaunu KASKO līgumu. Šādā situācijā, apdrošinājuma ņēmējs var izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz noslēgto pirmo KASKO līgumu, bet ne otro KASKO līgumu.)

 • Apdrošināšanas sabiedrības un apdrošinājuma ņēmēja attiecībām pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

 • Ar apdrošināšanas līguma izpildi saistītiem strīdiem ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un šādu strīdu izskatīšana ir piekritīga Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesai, ja puses nespēj tos atrisināt sarunu ceļā, savstarpēji vienojoties. Savukārt strīdu ārpustiesas izskatīšanas kārtībā minētos strīdus ir iespējams izskatīt, vēršoties Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā vai saistībā ar OCTA apdrošināšanu Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (LTAB) saskaņā ar attiecīgās iestādes noteikto kārtību. Citas strīdu ārpustiesas izskatīšanas iespējas nepastāv. Ar OCTA apdrošināšanu saistītu strīdu izskatīšanai LTAB ir iespējams izmantot arī strīdu izskatīšanas tiešsaistes platformu​.

 • Pastāv Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonds, no kura atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir iespējama personai vai mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana.

 • Apdrošināšanas sabiedrība turpmāk apdrošināšanas līguma darbības laikā ar apdrošinājuma ņēmēja apņemas sazināties latviešu valodā, un apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs latviešu valodā saņemt apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī informāciju saistībā ar tā noslēgšanu.

 • Apdrošināšanas sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir apdrošināšana, un attiecīgā iestāde, kas uzrauga tās darbību, ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 1. Pirkt internetā