Saskaņotais paziņojums

Saskaņotais paziņojums ir ,,Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojums”. Visās to ieviesušajās valstīs tas ir vienāds pēc teksta satura, lapas iekārtojuma un krāsām, sadaļu numerācijas un norādījumu izvietojuma. Atšķirīga ir tikai valoda.

Saskaņotais paziņojums ir veidlapu komplekts, kurā tiek aprakstīti ceļu satiksmes negadījuma apstākļi, kuriem piekrīt abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji, to apliecinot ar saviem parakstiem.

Paziņojums Eiropā tika ieviests 2004.gadā un tas dod iespēju bez policijas iesaistīšanas izlemt ceļu satiksmes negadījumos cietušo prasības par materiālo zaudējumu kompensāciju no apdrošināšanas līdzekļiem.

​Kāpēc izdevīgi lietot Saskaņoto paziņojumu

Saskaņotā paziņojuma lietošana dod priekšrocības situācijā, kad ceļu satiksmes negadījumā ir iekļuvuši divi transportlīdzekļu vadītāji, abi transportlīdzekļi var turpināt ceļu, un citi negadījuma apstākļi ļauj neziņot par negadījumu policijai. Tādējādi negadījuma vietu iespējams atstāt daudz ātrāk, dokumentējot negadījumu pašiem.

Saskaņoto paziņojumu iespējams lietot pat situācijās, kur abi iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji nesaprot viens otra valodu, bet kuriem abiem ir paziņojums savā valodā. Eiropā tieši šādā veidā tiek atrisināts vairums ceļa satiksmes negadījumu.

Kā rīkoties pēc ceļu satiksmes negadījuma

Kā aizpildīt Saskaņoto paziņojumu