If piesaistītie aģenti un aģenti

Piesaistītais aģents ir persona, kura nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību viena vai vairāku apdrošināšanas sabiedrību vārdā un interesēs. Savukārt aģents darbojas vienas apdrošināšanas sabiedrības interesēs.

Gan piesaistītais aģents, gan aģents var sagatavot jums apdrošināšanas piedāvājumu un citus apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus, izskaidrot apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī noslēgt jums nepieciešamo apdrošināšanas līgumu.