Vasarnīca

Vasarnīca

Jautā mums!

Jautā mums par vasarnīcu apdrošināšanu!

Remonts

Būvniecības (remontdarbu) apdrošināšana
 
Ar ko atšķiras būvniecības apdrošināšana no nekustamā īpašuma apdrošināšanas?
Ar to, ka nekustamā īpašuma apdrošināšanas polise nesegs zaudējumus, kas būs radušies būvniecības procesā veikto darbu dēļ. Būvniecības apdrošināšana papildus visiem tiem riskiem, kurus sedz nekustamā īpašuma apdrošināšana, sedz arī zaudējumus, kas radušies būvniecības procesā veikto darbu rezultātā. Šo apdrošināšanas veidu var izmantot mājokļa kapitālā remonta laikā. Būvniecības apdrošināšanas polise jāiegādājas uz visu būvniecības laiku.
 
Polise sedz apdrošināšanu:
  • jau uzceltā īpašuma daļai;
  • objektā veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem;
  • arī tiem darbiem un materiāliem, kurus plānots izmantot būvniecības procesā nākotnē.
Ja darbus veic celtniecības uzņēmums, jāraugās, vai tā ir apdrošināta un kādi ir apdrošināšanas noteikumi konkrētajai polisei. Ir gadījumi, kad uzņēmumi apdrošina savu veikto darbu, bet būvmateriāli nav apdrošināti. Ja celtniecības uzņēmumam ir noslēgts civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums būvniecības laikā, jāzina, vai šis līgums paredz atlīdzināt zaudējumus pasūtītājam (klientam), vai tikai trešajām pusem (piemēram, kaimiņiem, garāmgājējiem).

Civiltiesiskā atbildiba