1. Veselības apdrošināšana

Veselīgi domājošiem cilvēkiem tagad ir iespēja iegādāties veselības apdrošināšanu arī tad, ja to nenodrošina darba devējs.

If veselības apdrošināšanas polise piedāvā segt gan pacienta iemaksas, gan arī maksas medicīnas pakalpojumus. Ne vienmēr nepieciešams ģimenes ārsta norīkojums, nav jāgaida rindās uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Tūlītēji norēķini ar If e-veselības karti, saņemot no 50% - 100% apmaksu medicīnas pakalpojumiem. No apdrošinājuma prēmijas summas var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.


  • Plašs pakalpojumu klāsts

  • Nav vecuma ierobežojuma

  • Katru gadu labi nosacījumi

Kopējais gada limits 1500 EUR Ambulatorā aprūpe
Pacienta iemaksa

Tiek apmaksāta 100% apmērā jebkurā no programmas darbības gadiem, iekļaujot ģimenes ārsta un ārsta speciālista apmeklējumus, kā arī ambulatori veiktus diagnostiskos izmeklējumus.

Maksas pakalpojumi

Tiek apmaksāti 1. gadā – 50%, 2. gadā – 60%, 3. gadā – 70% apmērā no pakalpojuma cenas, iekļaujot ārstu speciālistu konsultācijas, ģimenes ārstu mājas vizītes, grūtniecības aprūpi, analīzes, injekcijas, fizikālās procedūras, neatliekamo medicīnisko palīdzību, ārsta nozīmētus laboratoriskos un instrumentālos izmeklējumus, kā arī medicīniskās izziņas (sauszemes transporta līdzekļu vadītājiem, ieroču iegādes atļaujas saņemšanai).

Augstu tehnoloģiju instrumentālā diagnostika

Tiek apmaksāta 1. gadā – 50%, 2. gadā – 60%, 3. gadā – 70% apmērā no pakalpojuma cenas, iekļaujot datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējumus.

Kopējais gada limits 1500 EUR Stacionārā aprūpe
Pacienta iemaksa

Tiek apmaksāta 100%* apmērā jebkurā no programmas darbības gadiem, iekļaujot pacienta iemaksu par ārstēšanos dienas vai diennakts stacionārā, diagnostiskos izmeklējumus, operācijas, pacienta līdzmaksājumu par operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām, kā arī ārstēšanos valsts rehabilitācijas centros. *Pirmajā programmas gadā medicīnas pakalpojumi tiek apmaksāti, sākot ar apdrošināšanas līguma darbības 4. mēnesi.

Maksas stacionārā aprūpe

Limits apdrošināšanas periodā EUR 450. Tiek apmaksāta 100%* programmā noteiktā limita apmērā jebkurā no programmas darbības gadiem, iekļaujot ārstēšanos slimnīcā vai dienas stacionārā, augsti kvalificētu speciālistu un profesoru konsultācijas, ārstnieciskas un diagnostiskas manipulācijas, laboratoriskos izmeklējumus, ambulatori un stacionārā veiktas operācijas, kā arī ārstēšanos palielināta servisa apstākļos. *Pirmajā programmas gadā medicīnas pakalpojumi tiek apmaksāti, sākot ar apdrošināšanas līguma darbības 4. mēnesi.

Limits 70 EUR Papildprogramma
Zobārstniecība

Tiek iekļauta polises 2. un 3. darbības gadā un apmaksāta 50% apmērā, paredzot neatliekamo palīdzību akūtu zobu sāpju gadījumā, rentgenoloģisko diagnostiku, lokālo anestēziju, kā arī terapeitiskos un ķirurģiskos zobārstniecības pakalpojumus.

Tiek aprēķināta individuāli Aptuvenā prēmija
Līdz 65 gadiem

EUR 204,89 *Pēc pieteikuma aizpildīšanas apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta katram klientam individuāli. Pagarinot polisi, apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā iepriekšējā perioda izmaksas.

Pēc 65 gadiem

EUR 234,77 *Pēc pieteikuma aizpildīšanas apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta katram klientam individuāli. Pagarinot polisi, apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā iepriekšējā perioda izmaksas.


Tiem, kas vēlas būt droši!

Papildus izvēlies

Izmantojot If Veselības apdrošināšanas klientu īpašās atlaides, cita veida apdrošināšanu, iegādājoties to If Portālā (autorizētiem i-banku klientiem) piedāvājam iegādāties izdevīgāk!


Transportlīdzeklim -15%

Piedāvājam OCTA un OCTA+ polises, visu risku KASKO, kā arī līzinga apdrošināšanu un vēsturisko auto KASKO.

Īpašumam -30%

Piedāvājam īpašuma, iedzīves un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu dzīvokļiem, privātmājām un vasarnīcām.

Ceļojumiem -30%

Piedāvājam pasargāt sevi neparedzētiem izdevumiem ceļojuma laikā, iegādājoties gan indivuduālas, gan grupu polises.If līgumiestādes - atrodi savu ārstu!

​Seko līdzi aktuālajam If līgumiestāžu sarakstam!
Aktuālais If partneru un līgumiestāžu saraksts .

Kā pieteikties

  • Vispirms aizpildiet pieteikuma anketu . Pieteikumu var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi veseliba@if.lv vai pa pastu, vai iesniegt If klientu apkalpošanas centros. Apdrošināšanas pieteikums jāaizpilda apdrošinātajam personīgi, ja vien tas nav nepilngadīgais.
  • Trīs darba dienu laikā uz apdrošinājuma ņēmēja e-pastu saņemsiet If apdrošināšanas piedāvājumu.
  • Pēc apdrošināšanas piedāvājuma akceptēšanas no jūsu puses jums tiks izdota apdrošināšanas polise, kas apliecinās privātpersonu veselības apdrošināšanas līguma noslēgšanu. Apdrošināšanas līgums stāsies spēkā pēc diviem mēnešiem (ja apdrošināšanas prēmijas maksājumu veiksiet rēķinā norādītajā termiņā un apjomā).
  • Veselības apdrošināšanas karti varēsiet saņemt jums ērtākajā If klientu apkalpošanas centrā divu nedēļu laikā pēc apdrošināšanas prēmijas maksājuma veikšanas.

Programmas apraksts

Apdrošināšanas noteikumi, pieteikuma forma

Ieskaties citos If produktos

Piedāvājam pilna riska apdrošināšanu

  1. Veselības apdrošināšana