Civiltiesiskā apdrošināšana

Jautā mūsu konsultantiem par riskiem, kādus sedz polise!

Jautā mums
 1. Civiltiesiskā atbildība

If Vispārējā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana pasargās no izdevumiem par zaudējumiem, kurus neesi vēlējies nodarīt, tomēr esi vainojams un atbildīgs.


 • Dzīvokļa, namīpašnieka CTA

  darbojas apdrošināšanas polisē norādītā nekustamā īpašuma adresē​

 • Īrnieka CTA

  darbojas apdrošināšanas polisē norādītā nekustamā īpašuma adresē​​

 • Vispārējā CTA

  polises darbības teritorija pēc izvēles
  – Latvija vai visa Eiropa​

Atlīdzinām zaudējumus vai izdevumus, kas saistīti ar: Namīpašnieka un dzīvokļa īpašnieka CTA Īrnieka CTA Vispārējā CTA
Polisē norādīto īpašumā esošo ēku, telpu un zemes izmantošanu

Piemēram, tiek appludināts kaimiņu dzīvoklis.

 
Bez būvatļaujas veicamiem remontdarbiem

Piemēram, krītot cementa maisam, saplaisā kaimiņa griesti.

Mājdzīvnieku īpašnieka civiltiesisko atbildību

Piemēram, suns sakož kaimiņu.

Mājās gatavotiem ēdieniem un dzērieniem, kas nav paredzēti pārdošanai

Piemēram, viesi saindējas ar mājās ceptām kūkām.

Ēku, telpu un zemes nomāšanu

Piemēram, liekot gleznu, tiek bojāts iznomātāja sienas segums.

 
Citu personu uzticēto mantu un īpašumu

Piemēram, bojātas īrētās mēbeles.

 
Visu īpašumā esošu ēku, telpu un zemes izmantošanu

Piemēram, no jumta krītošs ledus gabals savaino gājēju.

   
Gājēja civiltiesisko atbildību

Piemēram, neievērojot ceļu satiksmes noteikumus, tiek izraisīta avārija, kurā cietušas automašīnas un cilvēki.

   
Velosipēdista civiltiesisko atbildību

Piemēram, tiek notriekts gājējs.

   
Nereģistrējama transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību

Piemēram, ar zāles pļāvēju tiek saskrāpēta kaimiņa automašīna.

   
Sporta aktivitātēm, izņemot profesionālo sportu

Piemēram, ar hanteli nejauši tiek izsists sporta zāles logs vai savainots cits apmeklētājs.

   Radušies zaudējumi - ko darīt?

 1. Vispirms – dariet visu iespējamo, lai novērstu turpmāko zaudējumu un bojājumu rašanos.
 2. Par notikušo nekavējoties ziņojiet atbildīgajām institūcijām (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai policijai pa tālruni 112, vai nama apsaimniekotājam).
 3. Pierakstiet aculiecinieku (ja tādi ir) vārdus, uzvārdus, kontaktinformāciju un saņemiet no cietušā rakstisku pretenziju par negadījumu.
 4. Nodrošinieties ar zaudējumu apliecinošiem dokumentiem.
 5. Tiklīdz iespējams, informējiet If par notikušo.

Apdrošināšanas noteikumi

Ieskaties citos If produktos

Piedāvājam pilna riska apdrošināšanu

 1. Civiltiesiskā atbildība