Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Jautā mūsu konsultantiem izdevīgāko akcijas piedāvājumu!

Jautā mums
 1. Ārzemnieku veselības apdrošināšana

If ārzemnieku veselības apdrošināšanas polise garantē plašāko ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu Latvijā un citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijās.

Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 591 ”Ārzemnieku veselības apdrošināšana”, lai saņemtu uzturēšanas atļauju Latvijā, ārzemniekam jābūt derīgai veselības apdrošināšanas polisei.


 • Plašs segums un apakšlimiti

  - Plašs apdrošināšanas segums
  - Nav apakšlimitu transportēšanai, repatriācijai

 • Plašs teritoriālais pārklājums

  ​Polise ir spēkā ne tikai Latvijā, bet arī citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijās

 • Labi polises darbības termiņi

  Polises darbības termiņi 45 dienas; 3, 6, 9 vai 12 mēneši

Segums un apdrošinājuma summas EUR Apdrošinātie riski
Ārstēšanas izdevumi - 50 000

Atlīdzinām izdevumus par ambulatorajiem un stacionārajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus var saņemt ne tikai valsts medicīnas iestādēs.

Medicīniskās manipulācijas un izmeklējumi - 50 000

Atlīdzinām izdevumus par nepieciešamiem izmeklējumiem un medicīniskajām manipulācijām.

Hroniskās slimības - 50 000

Hroniskās slimības un to paasinājums ir iekļautas apdrošināšanas segumā.

Akūtu zobu sāpju ārstēšana - 200

Atlīdzinām izdevumus par pirmās palīdzības sniegšanu akūtu zobu sāpju ārstniecībai.

Transportēšanas izdevumi - 50 000

Atlīdzinām transportēšanas, piemēram, taksometra izdevumus līdz ārstniecības iestādei.

Apdrošinātā radinieka ceļa izdevumi - 50 000

Nepieciešamības gadījumā atlīdzinām radinieka ceļa izdevumus braucienam turp un atpakaļ pie apdrošinātā. Ceļa izdevumus atlīdzinām arī gadījumā, ja apdrošinātais atrodas stacionārā mazāk par 14 dienām.

Repatriācijas izdevumi - 50 000

Atlīdzinām transportēšanas izdevumus apdrošinātā nogādāšanai atpakaļ pastāvīgās mītnes valstī smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Atlīdzinām repatriācijas izdevumus līdz galamērķim nevis līdz lidostai vai līdz robežai.

Pavadošais ārstniecības personāls - 50 000

Atlīdzinām izdevumus par medicīniski nepieciešamu pavadošo ārstniecības personālu.

Zārka izdevumi - 50 000

Apmaksājam apdrošinātā mirstīgo atlieku transportēšanai nepieciešamā zārka iegādes vai tā nomas izdevumus.
Apdrošināšanas prēmija

Apdrošināšanas prēmija ir atkarīga no apdrošinātās personas vecuma.

​​​Apdrošinātie riski​
Vecums
no-līdz​
Prēmija gadā EUR
Ārstēšanas, transportēšanas un repatriācijas izdevumi, to skaitā: ​0 -1 ​54.00
​- Ārstēšanas izdevumi
- Akūtu zobu sāpju ārstēšana
​1 - 18 28.80​
- Transportēšanas izdevumi​
- Apdrošinātā radinieka ceļa izdevumi
​19 - 64 ​36.00
- Repatriācijas izdevumi
- Pavadošs ārstniecības personāls
​65 - 69 ​108.00
- Zārka izdevumi ​
​70 - 80 ​360.00

Pašrisks vecumā no 0 līdz 70 gadiem – 50 EUR, vecumā no 70 līdz 80
gadiem - 100 EUR.​ ​

Noticis negadījums - ko darīt?

Ārstēšanās izdevumi

Ja Jums nepieciešama medicīniskā palīdzība, vērsieties tuvākajā ārstniecības iestādē, kas ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, un/vai pie Sertificētas ārstniecības personas. Neatliekamos gadījumos izmantojiet ātrās palīdzības dienestu. Par saņemto medicīnisko palīdzību jānorēķinās pašiem. Ārstniecības iestādē vai no Sertificētas ārstniecības personas noteikti pieprasiet maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā norādīts, par ko veikts maksājums, un medicīnisko izrakstu ar diagnozi. Paziņojiet Apdrošināšanas sabiedrībai par negadījuma iestāšanos.

Transportēšanas izdevumi

- Gadījumā, ja Jums radušies izdevumi, kas ir saistīti ar transportēšanu uz tuvāko ārstniecības iestādi, kurā bija sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, par saņemtajiem transportēšanas pakalpojumiem jānorēķinās pašiem. Saglabājiet maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā norādīts, par ko veikts maksājums. Paziņojiet Apdrošināšanas sabiedrībai par negadījuma iestāšanos;
- Gadījumā, ja Sertificēta ārstniecības persona uzskata, ka ir nepieciešama Radinieka klātbūtne, ceļa izdevumus, braucienam turp un atpakaļ pie Apdrošinātā, rakstiski jāsaskaņo ar Apdrošināšanas sabiedrību.

Repatriācijas izdevumi

- Gadījumā, ja Apdrošinātajam ir nepieciešama repatriācija, repatriācijas izdevumus, kā arī izdevumus par nepieciešamo pavadošo ārstniecības personālu, rakstiski jāsaskaņo ar Apdrošināšanas sabiedrību.

Pēc apdrošinātā riska iestāšanās apdrošināšanas sabiedrībai iesniedziet:

- apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu;
- pases kopiju;
- uzturēšanās atļaujas kopiju;
- ārstniecības iestādes izraksta no ambulatorās vai stacionārās medicīnas kartes kopiju, kurā norādīta precīza medicīniskā diagnoze;
- pievienojiet atlīdzības pieteikumam pakalpojuma apmaksu apliecinošo finanšu dokumentu (kases aparāta čeku vai stingrās uzskaites kvīti, kurā minēti pakalpojuma sniedzēja rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese), un saņēmēja personas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums), pakalpojuma nosaukums, daudzums un cena. Ja čekā nav norādīta minētā informācija, tad nepieciešama kvīts, kurā atrodama trūkstošā informācija);
- apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus var nosūtīt uz Apdrošināšanas sabiedrības e-pastu, faksu, pa pastu uz Apdrošināšanas sabiedrības juridisko adresi, vai iesniegt klātienē Apdrošināšanas sabiedrības birojā.

Apdrošināšanas noteikumi, atlīdzības pieteikums

Ieskaties citos If produktos

Piedāvājam pilna riska apdrošināšanu

 1. Ārzemnieku veselības apdrošināšana