Mēs atbalstām

Mēs sekmējam ilgtspējīgu attīstību un īstenojam atbildīgu uzņēmēj-darbību. Mēs darbojamies, lai rastu labākos risinājums ne tikai uzņēmumam un mūsu klientiem, partneriem un piegādātājiem, bet arī apkārtējai videi. Mēs atbalstām vienlīdzību un daudzveidību, un mums nav pieņemama nekāda veida diskriminācija. Mēs nodrošinām godīgu attieksmi pret saviem darbiniekiem un biznesa partneriem un cenšamies būt labi kaimiņi kopienās, kurās darbojamies un piedāvājam savus pakalpojumus.

Sociāli atbildīga darbība
If kā sociāli atbildīgs finanšu pakalpojumu sniedzējs Latvijā īsteno sabiedrības atbalsta un labdarības projektus. Sabiedrības atbalsta politikas prioritātes ir izglītība, sabiedrības labklājības paaugstināšana un sabiedrības drošība. Tomēr šīs prioritātes neizslēdz iesaistīšanos arī citos projektos un sadarbību, realizējot citus projektus.

Dzīvesprieks

Dzīvesprieks ir privātpersonu dibināta sabiedriskā organizācija, kas veic ilgstošu sociālo rehabilitāciju un profesionālo pamatizglītību pēc pašu izstrādātām programmām un metodēm. If jau vairākus gadus atbalsta Dzīvesprieka jauniešus.​Dzīvesprieka mājās Kandavas novada, Aizupē dzīvo un mācās jaunieši, kuriem ir risks nokļūt ārpus sabiedrības.

Organizācijas mērķis jauniešiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir bijis smags dzīves sākums, dot tādu pašu iespēju kā citiem, kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Lielākā daļa jaunieši rehabilitācijas un mācību laiku dzīvo uz vietas Aizupē. Dzīvespriekā ir radīta droša, ģimeniska vide, kas katram jaunietim ļauj attīstīt viņa individualitāti, izzināt viņa talantus un attīstīt viņa intereses.

Uzturēšanās ilgums Dzīvespriekā ir atkarīgs no katra jaunieša individuālajām vajadzībām un spējām aroda apgūšanai, kā arī lai spētu iemācīties pašiem tikt galā ar dzīves grūtībām. Sadarbībā ar darba devējiem un pašvaldībām Dzīvesprieks palīdz jauniešiem sameklēt darbu un dzīvesvietu. Joprojām uzturēta saikne starp jauniešiem un darbiniekiem ir kā drošības tīkls visiem, kuri atstāj Dzīvesprieku, lai uzsāktu pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā.

If lepojas, ar to, ka lielākajai daļai Dzīvesprieka jauniešu ir darbs, ar kuru viņi spēj sevi nodrošināt, un mēs esam spējuši viņiem kaut nedaudz palīdzēt. Daži no jauniešiem ir izvēlējušies turpināt studijas, saņemot finansiālu atbalstu no Oriflame stipendiju fonda. Tāpat daudziem jauniešiem ir ģimenes un viņi spēj nodrošināt saviem bērniem drošību un atbalstu, ko viņi paši nekad nav saņēmuši.

If Dzīvesprieku atbalsta gan ziedojot, gan ar mūsu darbinieku brīvprātīgo darbu, iesaistoties organizācijas jauniešu dzīvē.
__________________________________________
Resursi internetā - Dzīvesprieks (Latvijā), lapa Draugiem.lv un Livslust (Zviedrijā) .

Autosporta Akadēmija

If Drošības fonds

Sazinieties ar mums!

Par sabiedrības atbalsta iespējām, kā arī par korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem sazinieties ar If Komunikācijas vadītāju.
Kontakti saziņai - Daiga Bluķe,
67 094 755 vai rakstiet e-pastu: daiga.bluke@if.lv