Mēs atbalstām

Mēs sekmējam ilgtspējīgu attīstību un īstenojam atbildīgu uzņēmēj-darbību. Mēs darbojamies, lai rastu labākos risinājums ne tikai uzņēmumam un mūsu klientiem, partneriem un piegādātājiem, bet arī apkārtējai videi. Mēs atbalstām vienlīdzību un daudzveidību, un mums nav pieņemama nekāda veida diskriminācija. Mēs nodrošinām godīgu attieksmi pret saviem darbiniekiem un biznesa partneriem un cenšamies būt labi kaimiņi kopienās, kurās darbojamies un piedāvājam savus pakalpojumus.

Sociāli atbildīga darbība
If kā sociāli atbildīgs finanšu pakalpojumu sniedzējs Latvijā īsteno sabiedrības atbalsta un labdarības projektus. Sabiedrības atbalsta politikas prioritātes ir izglītība, sabiedrības labklājības paaugstināšana un sabiedrības drošība. Tomēr šīs prioritātes neizslēdz iesaistīšanos arī citos projektos un sadarbību, realizējot citus projektus.

Dzīvesprieks

Autosporta Akadēmija

​Iespēja izaugt no iesācēja līdz pat pasaules rallija čempionāta dalībniekam!Baltijas valstīs unikālais motoru sporta projekts Autosporta akadēmija ir vairāku līmeņu autosporta programma, kas iecerēta kā biļete jaunajam Latvijas talantam nonākt Pasaules rallija čempionātā.

Projekta mērķi:
- nodrošināt jaunā talanta autosporta gaitas no iesācēja līmeņa līdz pat pasaules čempionātam,
- 3 līdz 5 gadu laikā atlasīt labāko Latvijas jauno rallija braucēju, dodot viņam iespēju startēt pasaules čempionātā.

Ilgtermiņa mērķi:
- izveidot akadēmijas sportistu nulles līmeni sportistiem līdz 14 gadu vecumam, kuri startē ar kartingiem un kroskartiem;
- izveidot Ford Fiesta R2 mono kausu par eksporta produktu, pie-saistot Latvijas rallija čempionātam ārvalstu braucējus;
- kļūt par vienīgo oficiālo Latvijas Automobiļu federācijas promotion kompāniju, kuras mērķis ir attīstīt Latvijas jaunos autosporta talantus;
- izveidot sekciju sportistiem, kuru mērķis ir startēt šosejas sacensībās.

If iesaiste:
„Ir divi iemesli, kāpēc If ir iesaistījies un turpina atbalstīt Autosporta Akadēmiju. Tie ir – atbalsts un izaicinājums pašiem sev. Pirmkārt, mēs meklējam projektus, kuros saskatāms skaidrs mērķis un arī sociālais labums. Šis projekts apvieno abas minētās kvalitātes. Mērķis ir augsts un nozīmīgs – nest Latvijas vārdu pasaulē. Jauni cilvēki un ātrums ir saderīgi un ir atbalstāma jauniešu spēju pārbaude un pilnveidošanās kontrolēta riska ietvaros un profesionāļu vadībā. Otrkārt, Autosporta Akadēmija, ir adrenalīns mums kā apdrošināša-nas sabiedrībai. Proti, šis ir jau trešais If pieteikums sporta apdrošināšanā. Pirms vairāk kā 10 gadiem mēs sākām ar golfu, tāpat ilgus gadus esam Kurzemes rallija organizatoru apdrošināšanas sabiedrība. Iesaistīšanās Latvijas autosporta jauno talantu meklēšanā ir jau nopietnāks mēģinājums mums pašiem, jo sākam apgūt pieredzi tehnisko sporta veidu lauciņā. Tādējādi arī mums šī ir akadēmija.

Esam pagodināti būt Autosporta Akadēmijas atbalstītāju vidū un gan Latvijas autosporta jaunajiem talantiem, gan arī paši sev novēlam būt izciliem gan risku izvērtēšanā, gan vadībā.”

/Andris Morozovs, If P&C Insurance AS vadītājs/

If Drošības fonds

Sazinieties ar mums!

Par sabiedrības atbalsta iespējām, kā arī par korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem sazinieties ar If Komunikācijas vadītāju.
Kontakti saziņai - Daiga Bluķe,
67 094 755 vai rakstiet e-pastu: daiga.bluke@if.lv