Mēs atbalstām

Mēs sekmējam ilgtspējīgu attīstību un īstenojam atbildīgu uzņēmēj-darbību. Mēs darbojamies, lai rastu labākos risinājums ne tikai uzņēmumam un mūsu klientiem, partneriem un piegādātājiem, bet arī apkārtējai videi. Mēs atbalstām vienlīdzību un daudzveidību, un mums nav pieņemama nekāda veida diskriminācija. Mēs nodrošinām godīgu attieksmi pret saviem darbiniekiem un biznesa partneriem un cenšamies būt labi kaimiņi kopienās, kurās darbojamies un piedāvājam savus pakalpojumus.

Sociāli atbildīga darbība
If kā sociāli atbildīgs finanšu pakalpojumu sniedzējs Latvijā īsteno sabiedrības atbalsta un labdarības projektus. Sabiedrības atbalsta politikas prioritātes ir izglītība, sabiedrības labklājības paaugstināšana un sabiedrības drošība. Tomēr šīs prioritātes neizslēdz iesaistīšanos arī citos projektos un sadarbību, realizējot citus projektus.

Dzīvesprieks

Autosporta Akadēmija

If Drošības fonds

Sazinieties ar mums!

Par sabiedrības atbalsta iespējām, kā arī par korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem sazinieties ar If Komunikācijas vadītāju.
Kontakti saziņai - Daiga Bluķe,
67 094 755 vai rakstiet e-pastu: daiga.bluke@if.lv