Korporatīvā sociālā atbildība

Esam pārliecināti, ka ilgtspējīga komercdarbības prakse veido ilgtermiņa rezultātu, kas apliecina mūsu atbildību sabiedrības priekšā. If īsteno korporatīvās sociālās atbildības politiku, kas iemieso uzņēmuma attieksmi pret mūsu darbībā un rezultātos ieinteresētajām pusēm – klientiem, akcionāriem, investoriem, darbiniekiem, partneriem, piegādātājiem, sabiedrību – un apkārtējo vidi.

Mūsu prioritārās atbildības jomas:

  • Uzņēmums

- sakārtota darba vide
- darbinieku attīstība un kompetences

  • Biznesa vide

- līdzdalība profesionālajās asociācijās
- sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām

  • Sabiedrība

- klientu, partneru izglītošana

- atbalsta sniegšana sociālo projektu ietvaros

Sazinieties ar mums!

Par sabiedrības atbalsta iespējām, kā arī par korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem sazinieties ar If Komunikācijas vadītāju.
Kontakti saziņai - Daiga Bluķe,
67 094 755 vai rakstiet e-pastu: daiga.bluke@if.lv