Biznesa segmenti

If nodarbina ap 6 800 darbinieku Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā un Baltijas valstīs. If pieder somu koncernam Sampo, kura akcijas tiek kotētas Helsinku biržā.

Baltija

Privātpersonu sektors

Korporatīvais sektors

Industriālais sektors