Jaunumi, 27 novembris 2014

Tiesa atzīst Rīgas ūdens atbildību par auto iegāšanos asfaltā

Noslēgusies tiesvedība If Apdrošināšana strīdā ar pašvaldības uzņēmumu SIA Rīgas ūdens par to, kuram jākompensē zaudējumi par 2010. gada vasarā notikušo negadījumu, kad plīsuša ūdensvada dēļ noslīka automašīna Honda Accord.

Šī gada 2014. gada 21. novembrī stājās spēkā Augstākās Tiesas Civillietu departamenta spriedums, kas uzliek par pienākumu zaudējumus kompensēt SIA Rīgas ūdens.

Jau ziņots, ka 2010. gada 29. jūlija rītā, plīstot ūdensvadam Rīgā, Nīcgales ielā radās izskalojums, kā rezultātā ielūza stāvlaukuma asfalta segums ar automašīnu Honda Accord. Neraugoties uz to, ka ūdensvadu ekspluatē SIA Rīgas ūdens, uzņēmums atsacījās labprātīgi kompensēt apdrošināšanas sabiedrības klientam samaksāto apdrošināšanas atlīdzību 12 877 eiro apmērā, kaut gan publiski presē bija jau atzinis, ka šo zaudējumu segs. Tai brīdī, kad If Apdrošināšana iesniedza regresa prasību pret Rīgas ūdens, uzņēmums atteicās to kompensēt un norādīja, ka ūdensvada avārija ir traktējama kā nejaušs notikums. Tāpat atteikums tika pamatots ar to, ka nav pierādīta uzņēmuma prettiesiska rīcība un vainojamība.

Pēc 4 gadus ilgas tiesvedības visās trijās tiesu instancēs tiesa savā spriedumā atzina, ka Rīgas ūdens veic saimniecisko darbību, kuras mērķis ir gūt peļņu no ūdensvada ekspluatācijas, – tātad uzņēmumam ir arī pienākums nodrošināt ūdensvada esamību tādā stāvoklī, kādā tas nerada kaitējuma rašanās draudus trešajām personām. Tiesa par nepamatotu atzina Rīgas ūdens argumentu, ka ūdensvada ekspluatācija neietver pienācīga tehniskā stāvokļa nodrošināšanu.

Tāpat tiesas spriedumā norādīts, ka Rīgas ūdens nav pierādījis, ka par tā valdījumā esošajiem ūdensvadiem ir rūpējies, "kā kārtīgam un rūpīgam saimniekam pienākas". Ūdensvads starp Nīcgales un Stirnu ielu izbūvēts 1971. gadā, un ūdensvada kalpošanas termiņš ir 40 gadi. Avārija notika pusgadu pirms ekspluatācijas termiņa beigām, un uzņēmumam bija jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, lai novērstu iespējamos kaitējuma cēloņus.

Augstākās Tiesas spriedums nav pārsūdzams.