Jaunumi, 21 aprīlis 2017

Jauns If Drošības fonda projektu konkurss

Vēl līdz 25. aprīlim tiek pieņemti projektu iesniegumi If Drošības fonda konkursā. Ja ir vēlme un laba ideja, ikvienai skolai, bērnudārzam, nevalstiskajai organizācijai vai citai iestādei ir iespēja iegūt finansējumu. Trim projektiem tiks piešķirts līdz 1000 eiro liels finansējums katram.

​Finansējuma apmērs un tā saņēmēji

Fonds atbalsta projektus, kas dod ieguldījumu drošības uzlabošanā, samazina negadījumu risku un līdz ar to rada drošāku apkārtējo vidi. Finansējums tiek piešķirts jebkuru ar drošību saistītu jautājumu risināšanai. Piemēram, drošības inventāra (kameru, apgaismojuma u. c.), atstarojošo vestu, velosipēdistu ķiveru, dūmu detektoru un cita aprīkojuma iegādei, nožogojuma ierīkošanai vai salabošanai, spēļu un mācību laukumu ierīkošanai vai atjaunošanai, kāpņu margu ierīkošanai un citiem idejiski atbilstošiem projektiem.

Finansējuma ieguvēji 2015. un 2016. gadā

​Rīgas Mežciema pamatskolā ierīkota videonovērošanas sistēma. Biedrība "Cēsu Jaunā skola" par iegūto finansējumu Cēsu Jaunajā sākumskolā ir izstrādāts projekts evakuācijas kāpņu ierīkošanai un izbūvei, bet Rīgas 71.vidusskolā tika uzlabota kāpņu funkcionalitāte, piestiprinot papildus margas. Savukārt Skrundas bērnudārzā “Liepziediņš” iegūtais finansējums tika apvienots ar pašvaldības finansējumu un bērnudārza telpās tiks ierīkots ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Tāpat finansējumu jaunu ugunsdzēšamo aparātu un dūmu detektoru iegādei, ieguvusi Rīgas 34. vidusskola, kā arī Dundagas novada atbalsta biedrība. Savukārt Rīgas Igauņu pamatskola un arī Carnikavas pamatskolas biedrība “Nākotnes iela” finansējumu ieguva jaunu velo novietņu ierīkošanai, bet Ikšķiles brīvā skola atjaunoja skolas žogu. If Drošības fonds Latvijā līdz šim sniedzis atbalstu vairāk nekā 100 projektiem.

Kampaņas norise

Kampaņai ir divas kārtas. Pirmajā kārtā no 5. līdz 25. aprīlim tiek gaidīti projektu pieteikumi. Iesniegto projektu izvērtēšana notiks no 26. aprīļa līdz 2. maijam. Savukārt balsošana par finālam izvirzītajiem projektiem notiks no 3. līdz 17. maijam.
Pieteikuma veidlapa pieejama mūsu tīmekļa vietnē www.if.lv/drosibasfonds​