Jaunumi, 7 decembris 2010

If Apdrošināšana vēršas tiesā par zaudējumu atlīdzību

2010. gada 7. decembrī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā iesniegts If Apdrošināšana prasības pieteikums pret SIA "Rīgas ūdens" par zaudējumu piedziņu LVL 9 050 apmērā. Prasība iesniegta tiesā, jo iepriekš SIA "Rīgas ūdens" divas reizes atteicās labprātīgi atmaksāt zaudējumus, kuri bija radušies saistībā ar vasarā Rīgā, Nīcgales ielā noslīkušo auto, norādot, ka tam nav pienākuma atlīdzināt avārijas rezultātā radušos zaudējumus.

Jau informējām, ka avārija notika šī gada 29. jūlija rītā, plīstot ūdensvadam, kas Rīgā, Nīcgales ielā radīja izskalojumu, kā rezultātā ielūza stāvlaukuma asfalta segums ar automašīnu Honda Accord. Prasības summu tiesai veido If Apdrošināšana izmaksātā KASKO atlīdzība par auto pirmsavārijas tirgus vērtību, auto īpašnieka veikto pašriska apmaksu un transportēšanas izdevumiem.

Šī gada 20. augustā un 20. oktobrī If Apdrošināšana nosūtīja vēstuli SIA "Rīgas ūdens" par radīto zaudējumu atlīdzināšanu, lūdzot labprātīgi atlīdzināt radītos zaudējumus. Taču abas reizes no SIA "Rīgas ūdens" tika saņemts atteikums, jo "konkrētajā gadījumā neesot pierādītā "Rīgas ūdens" prettiesiska rīcība vai vaina.

"Neraugoties uz to, ka uzreiz pēc negadījuma uzņēmuma pārstāve interneta medijos (portālā Postfactum.lv, Apollo.lv) apgalvoja, ka "Rīgas ūdens" nes atbildību par automašīnas īpašniekam radītajiem zaudējumiem un tas tiks nokārtots likumā paredzētajā kārtībā, solījumi netika izpildīti. Tāpēc If Apdrošināšana kā prasītājs un auto īpašnieks SIA "Peri" kā Līdzprasītājs savu interešu aizsardzības nolūkos nolēma atrisināt strīdu ar tiesas palīdzību," norāda If Apdrošināšanas galvenā juriste Maija Opmane-Vēbere.

Saskaņā ar If KASKO apdrošināšanas noteikumiem (punkts 7.1.5.), ar klienta auto notikušais negadījums tika kvalificēts kā avārija "cita neparedzēta, ārēja spēka, piemēram, krītoša koka, lāsteku, u.c. priekšmetu, sniega vai zemes nogruvuma, vētras, plūdu, u.tml., iedarbības rezultātā".