Jaunumi, 5 maijs 2011

2011.gada pirmajā ceturksnī If Baltijā pārliecinoši rezultāti

If P&C Insurance AS visās Baltijas valstīs 2011. gada pirmajā ceturksnī uzrādījis pārliecinošus darbības rezultātus. If uzņēmuma Igaunijā un tā filiāļu Latvijā un Lietuvā konsolidētā peļņa 2011. gada pirmajā ceturksnī bija 1,38 miljoni EUR (969,8 tūkstoši LVL).

If Baltijas tirgū parakstīto bruto prēmiju apjoms šī gada pirmajos trīs mēnešos bija 31,24 miljoni EUR (21,96 miljoni LVL), salīdzinot ar 29,23 miljoniem EUR (20,54 miljoni LVL) attiecīgajā laikā posmā 2010. gadā.
Savukārt If P&C Insurance AS Latvijas filiāles (If Apdrošināšana) parakstīto bruto prēmiju apjoms 2011. gada pirmajā ceturksnī bija 4,87 miljoni LVL (2010. gada attiecīgajā laika periodā - 4,47 miljoni LVL).

Baltijas valstīs kopumā laika posmā no šī gada janvāra līdz marta beigām klientiem izmaksātas atlīdzības 18,47 miljonu EUR apmērā (12,98 miljoni LVL), salīdzinot ar 2010. gada attiecīgajā laika periodā izmaksāto 18,41 miljonu EUR (12.94 miljoni LVL).
Savukārt Latvijā apdrošinātāja klientiem izmaksāto atlīdzību apmērs bija 2,41 miljons LVL (2010. gada attiecīgajā laika posmā - 2,43 miljoni LVL).

2011. gada pirmā ceturkšņa darbības rādītājus lielā mērā ietekmēja netipiski garā un nokrišņiem bagātā ziema, kas, protams, ietekmēja arī izmaksāto atlīdzību apmēru auto polišu klientiem. "Līdz pat aprīļa sākumam uzņēmums saņēma ievērojamu skaitu atlīdzību pieteikumu gan īpašuma segmentā, gan saistībā ar daudziem satiksmes negadījumiem slikto klimatisko apstākļu un ceļu stāvokļa dēļ. Tas ir veicinājis nelielu zaudējumu rādītāju pasliktināšanos šajā laika posmā," norāda If P&C Insurance AS vadītājs Andris Morozovs.

"Taču patiesi laba un iedvesmojoša ziņa ir tā, ka Baltijas valstis ir nostājušās uz izaugsmes ceļa, ja vērtējam parakstīto prēmiju apjomu, kas vairākos iepriekšējos ceturkšņos samazinājās. Izaugsmi galvenokārt sekmējusi komercsektora attīstība, jo pieaugošā ekonomiskā aktivitāte rada arī nepieciešamību pēc apdrošināšanas pakalpojumiem. Savukārt privātajā sektorā joprojām ir vērojama stagnācija, kas galvenokārt ir saistīta samērā zemo patēriņa līmeni visās trijās Baltijas valstīs, ko izraisīja grūtības pildīt kredītsaistības un pieaugošie nodokļu maksājumi," secina Andris Morozovs.

If Grupai labi darbības rezultāti

If P&C Insurance sasniegtais tehniskais rezultāts 2011. gada pirmajā ceturksnī ir pieaudzis vairāk kā par 30 % un bija 883 miljoni SEK (2010. gada attiecīgajā laika periodā - 673 miljoni SEK). Savukārt kombinētais rādītājs gada pirmajos trīs mēnešos bija 94,4 % (iepriekš – 98,2 %). Darbības rezultāts pirms nodokļu nomaksas bija 1 958 miljoni SEK (iepriekš attiecīgajā laika periodā – 1 257 miljoni SEK).

If P&C Holdings ir daļa no Sampo Plc. Sampo Grupas peļņa laika periodā no šī gada janvāra līdz marta beigām pirms nodokļu nomaksas bija 387 miljoni EUR (iepriekš attiecīgajā laika periodā – 287 miljoni EUR). Uzņēmuma peļņa par vienu akciju pirmajā ceturksnī bija 0,58 EUR (iepriekš attiecīgajā laika periodā – 0,44 EUR).