Jaunumi, 8 maijs 2012

If P&C Insurance AS klientu skaits Baltijā sasniedz 350 000, un peļņa - 5.7 miljonus eiro

If uzņēmuma Igaunijā un tā filiāļu Latvijā un Lietuvā konsolidētā peļņa 2012. gada pirmajā ceturksnī bija 5.7 miljoni EUR (2011. gada pirmajā ceturksnī - 1.3 miljoni EUR).

If Baltijas tirgū parakstīto bruto prēmiju apjoms 2012. gada pirmajos trīs mēnešos bija 31.7 miljoni EUR (22.3 miljoni LVL), kas, salīdzinot ar 31.2 miljoniem EUR (21.9 miljoniem LVL) attiecīgajā laika posmā gadu iepriekš, veido 1.6 % pieaugumu.
Savukārt If P&C Insurance AS Latvijas filiāles (If Apdrošināšana) parakstīto bruto prēmiju apjoms 2012. gada pirmajā ceturksnī bija 5.6 miljoni LVL, kas salīdzinot ar 2011. gada attiecīgajā laika periodā parakstītajām prēmijām 4.9 miljonu LVL apmērā, veido 14 % pieaugumu.

2012. gada pirmajā ceturksnī uzņēmuma izmaksāto atlīdzību apmērs Baltijas valstīs kopumā bija 16.5 miljoni EUR (11.6 miljoni LVL), kas, salīdzinot ar 2011. gada pirmajā ceturksnī izmaksātajiem 18.5 miljoniem EUR (13 miljoniem LVL), veido izmaksu samazinājumu 10 % apmērā.
Savukārt šī gada pirmajā ceturksnī If Apdrošināšana klientiem izmaksāto atlīdzību apmērs Latvijā ir 2.3 miljoni LVL (2011. gada attiecīgajā laika periodā – 2.4 miljoni LVL).

„Mēs esam patiesi lepni un priecīgi par arvien pieaugošo uzņēmuma klientu skaitu, kas jau ir sasniedzis 350 tūkstošus visā Baltijā. Ja iepriekš pozitīvas izaugsmes tendences varējām vērot tikai biznesa segmentos, tad pašlaik arvien vairāk optimisma un atveseļošanās tendenču redzam arī privātpersonu segmentā. Tomēr patērētāju uzticība joprojām ir ļoti piesardzīga. Joprojām neliels ir nekustamā īpašuma un auto pirkšanas darījumu skaits. Tas savukārt nozīmē, ka privātpersonu segmentā būtisks prēmiju apjoma palielinājums vēl nav sagaidāms”, norāda If P&C Insurance AS vadītājs Andris Morozovs.

Labi finašu rezultāti arī If Grupai

If Grupas sasniegtais tehniskais rezultāts 2012. gada pirmajā ceturksnī ir palielinājies un sasniedza 991 miljonu SEK (2011. gadā attiecīgajā laika periodā tas bija – 883 miljoni SEK). Savukārt kombinētais rādītājs laika periodā no šī gada janvāra līdz marta beigām bija 92.4 % (iepriekš – 94.4 %). Darbības rezultāts pirms nodokļu nomaksas bija 1 691 miljons SEK (2011. gada attiecīgajā laika posmā – 1 958 miljoni SEK).

If P&C Holdings ir daļa no Sampo Plc. Sampo Grupas peļņa laika periodā no janvāra līdz marta beigām pirms nodokļu nomaksas bija 363 miljoni EUR (2011. gada attiecīgajā laika periodā – 387 miljoni EUR). Uzņēmuma peļņa par vienu akciju pirmajā ceturksnī bija 0.57 EUR (2011. gada pirmajā ceturksnī – 0.58 EUR).