Jaunumi, 16 maijs 2018

If Drošības fonda ziedojumi nonāks Rēzeknes novadā un Rīgā

Ir noslēdzies balsojums par If Drošības fonda pavasara projektu finālistiem, un uzvarētāji zināmi! Šogad balsojumā noritēja spraiga cīņa, par ko arī liecina ar sociālo tīklu starpniecību saņemtais rekordlielais balsu skaits – 16 900. Par Drošības fonda ziedojumiem šīs vasaras laikā tiks radīta droša un pielāgota vide bērniem ar īpašām vajadzībām, aprīkotas durvis ar domofonu un videokameru, kā arī uzstādītas jaunas kāpnes un lievenis. No vienpadsmit finālam izvirzītajiem projektiem trim projektiem bija iespēja iegūt finansējumu līdz 1000 eiro apmērā. Uzvarētāji tika noteikti demokrātiskā balsojumā if.lv/drosibasfonds un pavasara projektu konkursā uzvarēja trīs iestādes – Rēzeknes novada Ozolaines pagasta PII “Jāņtārpiņš” (3052 balsis), Rīgas bērnudārzs “Riekstiņš” (3040 balsis) un Audriņu pamatskola (3002 balsis).

Kā tiks izlietots finansējums

Pirmskolas izglītības iestādei “Jāņtārpiņš”, pateicoties fonda finansējumam, būs iespēja uzstādīt drošas durvis – aprīkotas ar videokameru un domofonu. Ikviens pedagogs un darbinieks varēs mierīgi veikt savus pienākumus jebkurā diennakts laikā. Vecāki un citi apmeklētāji, nospiežot attiecīgās grupas pogu, būs redzami darbiniekam, kurš tajā brīdī strādā attiecīgajā grupā un, neizejot no grupas un neatstājot bērnus bez uzraudzības, varēs atvērt ieejas durvis.

Rīgas bērnudārzs “Riekstiņš” par iegūto finansējumu radīs drošu un pielāgotu vidi bērniem ar īpašām vajadzībām. Līdzekļi tiks novirzīti āra teritorijas bērnu rotaļu laukumu remontam, kas nodrošinās tajā drošu uzturēšanos, kā arī radīs prieku bērniem!

Savukārt Audriņu pamatskola finansējumu novirzīs apkārtējās vides drošības uzlabošanā. Pašreiz Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietā kāpnes un lievenis ir nodrupis, kā arī nav drošs ekspluatācijai, bet nu varēs uzsākt atjaunošanas darbus!

Īsumā par If Drošības fondu:

Vēloties līdzdarboties drošas apkārtējās vides veidošanā, 2007. gadā tika izveidots If Drošības fonds. If Drošības fonds ir sniedzis atbalstu vairāk nekā 100 dažādām iestādēm un nodibinājumiem dažādās Latvijas pilsētās, tādējādi sasniedzot savu mērķi – padarīt drošāku apkārtējo vidi.