Informācija studentiem

Studentiem piedāvājam prakses iespējas

Tu varēsi apgūt apdrošināšanas biznesa pamatus, iegūt zināšanas par kādu no produktiem – īpašumu, automobiļiem u.c., praktiskas idejas, ko pielietot savā mācību procesā.

​Jautājiet mums!

Vairāk par darba un prakses
iespējām If jautājiet mūsu Personālnodaļā, zvanot:
+ 371 67094864
+ 371 67094019