Nelaimes gadījums

Piesaki negadījumu!

Aizpildi atlīdzības pieteikuma veidlapu!

Pieteikt atlīdzību

Atkarībā no tā, kādu nelaimes gadījumu riskus izvēlējāties iekļaut savā apdrošināšanas polisē, izmaksāsim atlīdzību par nelaimes gadījumā gūtām traumām, lūzumiem, miesas bojājumiem un to ārstēšanās izdevumus, slimnīcas naudu, pārejoša darba nespēju, vai kompensāciju par iestājušos paliekošu invaliditāti vai nāvi nelaimes gadījuma rezultātā.

Lai pieteiktu negadījumu:

  • Aizpildiet negadījuma pieteikuma formu internetā
  • Pievienojiet pieteikumam dokumentu kopijas elektroniski vai, ja tas neizdodas, atsūtot tās mums pa e-pastu vai pa faksu, un norādot atlīdzības lietas numuru
  • Aizpildītu pieteikuma formu iespējams arī nosūtīt mums pa e-pastu vai pa faksu

Kopā ar atlīdzības pieteikumu lūdzam iesniegt arī kopiju no:

  • Personu apliecinoša dokumenta
  • Ārstniecības iestādes izsniegta izraksta ar precīzi norādītu diagnozi
  • Pārejošas darba nespējas lapas ar darba devēja apstiprinājumu
  • Čekiem, stingrās uzskaites kvītīm un citiem finanšu dokumentiem par ārstēšanās izdevumiem, kas radušies nelaimes gadījuma rezultātā

Pēc pieteikuma aizpildīšanas:

  • Piesakot negadījumu internetā, Jūs saņemsiet e-pastu kā apstiprinājumu, ka pieteikums ir reģistrēts
  • Ja papildus būs nepieciešami citi dokumenti, mēs ar Jums sazināsimies
  • Mūsu atlīdzību speciālists pieņems lēmumu par atlīdzību 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas

Noticis negadījums, ko darīt?