Sūdzību pieņemšanas un izskatīšanas kārtība

Klientam ir tiesības vērsties If P&C Insurance AS Latvijas filiālē ar sūdzībām par If P&C Insurance AS Latvijas filiāles sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām un saņemt atbildi pēc būtības.

Sūdzību var iesniegt:

 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāles Centrālajā birojā Republikas laukumā 2a, Rīgā, LV – 1010 un filiālēs Liepājā, Radio ielā 19 vai Valmierā, Rīgas ielā 5;
 • pa pastu, nosūtot vēstuli uz adresi: Republikas laukums 2a, Rīga, LV – 1010;
 • rakstot uz e-pastu: info@if.lv;
 • zvanot pa tālruni 8333 vai +371 6709 4777 (starptautiskajiem zvaniem);
 • sūtot pa faksu +371 6709 4701;
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāles mājaslapā www.if.lv.

Sūdzībā jānorāda:

 • iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai - nosaukums);
 • personas kods (juridiskai personai - reģistrācijas numurs);
 • uzturēšanās vietas vai deklarētā adrese (juridiskai personai - juridiskā adrese);
 • e-pasta adrese (ja ir);
 • tālruņa numurs;
 • sūdzības būtība, ar to saistītie apstākļi un prasības;
 • vēlamais atbildes sniegšanas veids - mutiski, rakstiski vai e-pastā (ja vēlamais atbildes sniegšanas veids nav norādīts, tad atbilde tiek sniegta tajā pašā veidā, kādā iesniegta sūdzība);
 • datums un vieta.

Atbildi uz sūdzību If P&C Insurance AS Latvijas filiāle sniedz rakstiski latviešu valodā iespējami īsā termiņā, tomēr ne ilgāk kā 30 dienu laikā.

Ja Klientu neapmierina If P&C Insurance AS Latvijas filiāles sniegtā atbilde, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību:

1. par sauszemes transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanu - Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (LTAB), adrese: Lomonosova iela 9, Rīga LV – 1019.

2. par Klienta kā patērētāja tiesību pārkāpumiem - Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1010.

3. Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudam (Ombuds)*, adrese: Kr. Valdemāra iela 149, Rīga, LV-1013.

4. Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK), adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050.

*Ombuds izskata Klientu – fizisku personu – sūdzības par If P&C Insurance AS Latvijas filiāles pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt:
- nelaimes gadījumu un palīdzības apdrošināšanā, ja apdrošināšanas atlīdzības summa nepārsniedz EUR 5 000;
- īpašuma apdrošināšanā, ja atlīdzības summa nepārsniedz EUR 200 000;
- sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā (KASKO), ja atlīdzības summa nepārsniedz EUR 40 000.