Norēķinu konti

Norēķiniem par If pakalpojumiem, varat izmantot ne tikai rēķinā norādītos, bet arī zemākminētos If norēķinu kontus:

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Vienotais Reģ.nr. 40103201449
PVN Reģ. Nr. LV40103201449

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

SWIFT kods: NDEA LV 2X
EUR norēķinu konts Nr. LV85NDEA0000080320357
USD norēķinu konts Nr. LV64NDEA0000080518033
GBP norēķinu konts Nr. LV28NDEA0000080895235
______________________________________________________

SEB banka AS

SWIFT kods: UNLALV2X
EUR norēķinu konts Nr. LV83UNLA0001000261080

Swedbank AS

SWIFT kods: HABALV22
multivalūtu norēķinu konts LV95HABA0001408034800