Piesaistītie aģenti, aģenti un brokeri

If apdrošināšanas polises iespējams iegādāties ne tikai klientu apkalpošanas centros un internetā, bet tos piedāvā arī starpnieki, tai skaitā If piesaistītie apdrošināšanas aģenti, apdrošināšanas aģenti un apdrošināšanas brokeri.

​Jautājiet mums!

Neskaidrību gadījumā, vai ja vēlaties kļūt par If P&C Insurance AS Latvijas filiāles partneri - sazinieties ar mums:
8333 vai nosūtiet mums savu ziņu!

​Apdrošināšanas brokeris

– persona vai uzņēmums, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi.

 

​Apdrošināšanas aģents

– persona vai uzņēmums, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību tikai vienas apdrošināšanas sabiedrības vārdā un interesēs.

Aģentu saraksts (pdf)

 

 

 

Piesaistītais apdrošināšanas aģents

– persona vai uzņēmums, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību vienas vai vairāku apdrošināšanas sabiedrību vārdā un interesēs, ja vairāku apdrošināšanas sabiedrību izplatāmie apdrošināšanas pakalpojumi neparedz vienādu apdrošināšanas veidu.

Piesaistīto aģentu saraksts