OCTA+ ir polise ar papildu segumiem pēc Jūsu izvēles - Atlīdzības sev (TZR – Tiešo zaudējumu regulēšanas sistēma) un/vai Transportlīdzekļa zādzība.

OCTA+ polises papildu segums/-i ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir spēkā iegādātā OCTA polise.


  • Ērta atlīdzības pieteikšana

    Atlīdzības pieteikšana internetā, kā arī diennakts konsultācijas, zvanot uz 8333

  • Ātra lēmumu pieņemšana

    ​Lēmuma pieņemšana un tāmes apstiprināšana 1 līdz 3 darba dienu laikā

  • Atlīdzības skatām pēc būtības

    ​Nemeklējam formālus iemeslus, lai atteiktu atlīdzību (piemēram, tehnisko apskati, ātruma pārsniegšanu, ja tas nav negadījuma cēlonis)

Izvēlies sev piemērotāko

Visa veida apdrošināšana Jūsu auto!

KASKO

Palīdz novērst zaudējumus, kas radušies jūsu vai trešās personas izraisītā ceļu satiksmes nogadījumā, kā arī, ja transporta līdzeklis ticis apzagts, bojāts vai nolaupīts.

Līzinga apdrošināšana

​Auto zādzības, bojāejas gadījumā, vai arī, ja nav iespējams izpildīt līzinga saistības, If līzinga apdrošināšana sedz auto tirgus vērtības un atlikušās līzinga summas starpību.

OCTA

​OCTA atlīdzība paredzēta ceļu satiksmes negadījumā cietušajam (autovadītājam un pasažierim), kurš nav vainojams negadījuma izraisīšanā un autoīpašniekam.

Segums Atlīdzības sev

OCTA polise kā kvalitatīva servisa produkts? Jā, ja tā ir If OCTA+ Atlīdzības sev (TZR*) polise, kas negadījumā cietušajam garantē If servisa kvalitāti.

OCTA+ Atlīdzības sev (TZR) segums nodrošina, ka, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kurā esat cietusī puse (cietis transport-līdzeklis un tajā esošā manta), saņemsiet savu atlīdzību pie If, nevis pie vainīgās puses apdrošinātāja. If Jums sniegs visu ar atlīdzības saņemšanu saistīto servisu. Segums ir spēkā, ja negadījums noticis Baltijas valstīs un vainīgās puses transportlīdzeklis ir reģistrēts EEZ.

Jūsu ieguvums:

- Diennakts konsultācijas
- Ērta atlīdzību pieteikšana (internetā, pa e-pastu vai tālruni 8333)
- Izcila servisa kvalitāte - 97% klientu ir bijuši apmierināti ar If atlīdzību servisu

Citas priekšrocības:

- Negadījums var būt noticis visās Baltijas valstīs
- Vainīgais transportlīdzeklis var būt reģistrēts EEZ

* Tiešo zaudējumu regulēšanas (TZR) sistēma, kura paredz, ka ceļu satiksmes negadījumā cietusī puse var saņemt kompensāciju pie sava apdrošinātāja un tā būtiski atvieglo transportlīdzekļu īpašnieku ikdienu

​​​​​​​​​​

Segums Transportlīdzekļa zādzība

Polise sedz visus zaudējumus kā OCTA polise un vēl papildus arī vienu no svarīgākajiem tikai KASKO piedāvātiem zaudējumiem – pret laupīšanu un zādzību.

If OCTA+ Transportlīdzekļa zādzība:

- jebkura izlaiduma gada automašīnām
- tikai vieglajiem transportlīdzekļiem
- maksimāli pieļaujamā izmaksājamā atlīdzība 4268,62 EUR
- pašrisks 20% no automašīnas tirgus vērtības
- zādzības risks apdrošināts tikai tajā gadījumā, ja ir spēkā esoša OCTA+ polise
- polise darbojas visā Eiropā

Jūsu ieguvums:

- transportlīdzeklis būs apdrošināts pret zādzības risku Eiropas teritorijā. Maksimāli pieļaujamā izmaksājamā atlīdzība 4268,62 EUR un pašrisks ir 20%. Apdrošināšanas veids paredzēts tikai vieglajiem transportlīdzekļiem.

Polisi visizdevīgāk iegādāties klientiem, kuri automašīnu nav iegādājušies līzingā un kuru automašīnas vērtība nepārsniedz 4268,62 EUR.

OCTA+ Transportlīdzekļa zādzība īpašniekiem tiks atlīdzināti zādzības vai laupīšanas rezultātā nodarītie zaudējumi, kuru cēlonis ir apdrošinātā transportlīdzekļa zādzība vai laupīšana, ja zaudējumi nodarīti laikā, kad transportlīdzeklis ir bijis aizslēgts (izņemot laupīšanas gadījumus) un apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai tiesīgais lietotājs, tiklīdz tas bijis iespējams, ir ziņojis policijai par iepriekšminētajiem notikumiem.
​​​​​​​​​​

Apdrošināšanas noteikumi

Ieskatieties citos If produktos

Piedāvājam pilna riska apdrošināšanu