OCTA apdrošināšana paredzēta ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, kurš nav vainojams negadījuma izraisīšanā un autoīpašniekam.

OCTA atlīdzība paredzēta arī gājējiem (arī tad, ja negadījumu izraisījušā vadītāja vaina nav pierādīta), auto vadītājam un pasažieriem, kas atradušies negadījumu izraisījušajā transportlīdzeklī.

 • Ērta atlīdzības pieteikšana

  Atlīdzības pieteikšana internetā, kā arī diennakts konsultācijas, zvanot uz 8333

 • Ātra lēmumu pieņemšana

  ​Lēmuma pieņemšana un tāmes apstiprināšana 1 līdz 3 darba dienu laikā

 • Atlīdzības skatām pēc būtības

  ​Nemeklējam formālus iemeslus, lai atteiktu atlīdzību (piemēram, tehnisko apskati, ātruma pārsniegšanu, ja tas nav negadījuma cēlonis)

Apdrošinātāja atbildība Limiti Latvijā
Personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Līdz 5 000 000 eiro, neatkarīgi no cietušo personu skaita.

Mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Līdz 1 000 000 eiro, neatkarīgi no trešo personu skaita.

Apdrošināsim Jūsu civiltiesisko atbildību Līgumu veidi
OCTA standartlīgums

Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis. Darbības teritorija - EEZ. Iespējamie polises darbības termiņi - 3, 6, 9 vai 12 mēneši.

Robežlīgums

Transportlīdzeklis, kas nav reģistrēts EEZ un šķērso Latvijas robežu. Darbības teritorija - EEZ. Iespējamie polises darbības termiņi - 1,2, 3 .....12 mēneši.

Zaļā karte

Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis, kas piedalās satiksmē valstī, kas ir Zaļās kartes dalībvalsts. Darbības teritorija - valstis, kurās šis līgums ir spēkā, tiek norādītas Zaļās kartes līgumā. Iespējamie polises darbības termiņi - 15 dienas, 1,2 3 .... 12 mēneši.


Izvēlies sev piemērotāko

Visa veida apdrošināšana Jūsu auto!

KASKO

Palīdz novērst zaudējumus, kas radušies jūsu vai trešās personas izraisītā ceļu satiksmes nogadījumā, kā arī, ja transporta līdzeklis ticis apzagts, bojāts vai nolaupīts.

Līzinga apdrošināšana

​Auto zādzības, bojāejas gadījumā, vai arī, ja nav iespējams izpildīt līzinga saistības, If līzinga apdrošināšana sedz auto tirgus vērtības un atlikušās līzinga summas starpību.

OCTA+

Šī ir apdrošināšanas polise ar papildu segumiem pēc jūsu izvēles:
- OCTA+ Atlīdzības sev (Tiešo zaudējumu regulēšanas sistēma)
- OCTA+ Transportlīdzekļa zādzībaOCTA ārvalstīs

Dodoties ceļojumā uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm (EEZ) Jums vairs nebūs atsevišķi jāiegādājas polise. Tabulā redzams, kuras valstis ir EEZ zonā, kurās darbojas OCTA standartlīgums un Robežlīgums, un kuras ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalstis.

Valsts nosaukums un kods

OCTA un Robežlīgums

Zaļā karte

Austrija (A)

IR

IR

Albānija (AL)

NAV

IR

Andora (AND)

IR*

IR

Beļģija (B)

IR

IR

Bulgārija (BG)

IR

IR

Bosnija - Hercogovina (BIH)

NAV

IR

Baltkrievija (BY)

NAV

IR

Šveice (CH)

IR

IR

Kipra (CY)

IR

IR

Čehija (CZ)

IR

IR

Vācija (D)

IR

IR

Dānija (DK)

IR

IR

Spānija (E)

IR

IR

Igaunija (EST)

IR

IR

Francija (F)

IR

IR

Somija (FIN)

IR

IR

Lielbritānija un Ziemeļīrija (GB)

IR

IR

Grieķija (GR)

IR

IR

Ungārija (H)

IR

IR

Horvātija (HR)

IR*

IR

Itālija (I)

IR

IR

Izraēla (IL)

NAV

IR

Irāna (IR)

NAV

IR

Īrija (IRL)

IR

IR

Islande (IS)

IR

IR

Luksemburga (L)

IR

IR

Lietuva (LT)

IR

IR

Latvija (LV)

IR

IR

Malta (M)

IR

IR

Maroka (MA)

NAV

IR

Moldova (MD)

NAV

IR

Maķedonija (MK)

NAV

IR

Melnkalne (MNE)

NAV

IR

Norvēģija (N)

IR

IR

Nīderlande (NL)

IR

IR

Portugāle (P)

IR

IR

Polija (PL)

IR

IR

Rumānija (RO)

IR

IR

Krievija (RUS)

NAV

IR

Zviedrija (S)

IR

IR

Serbija (SCG)

IR

IR

Slovākija (SK)

IR

IR

Slovēnija (SLO)

IR

IR

Tunisija (TN)

NAV

IR

Turcija (TR)

NAV

IR

Ukraina (UA)

NAV

IR

* Ir spēkā OCTA, bet nav spēkā Robežlīgums​ ​ ​ ​

​​​​​​​​​​

e-OCTA

Visu noslēgto OCTA Standartlīgumu dati vienlaikus ar polises izdošanu tiek iereģistrēti OCTA Informācijas sistēmā, ko izmanto arī Valsts Policija, lai pārliecinātos par OCTA esamību jūsu auto, tādēļ:
 • OCTA polises iegāde ir iespējama neklātienē un nav nepieciešama tās fiziska parakstīšana. e-OCTA ir spēkā bez tās izdrukas vai oriģināla
 • If OCTA polises tiek parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, t.sk. apstiprinātas ar laika zīmogu, kas garantē noslēgtā līguma juridisko spēku iepriekš ierasto divu pušu parakstu vietā
 • Jums izdrukāta papīra polise nav obligāti nepieciešama ikdienā līdzi satiksmē
 • Nav nepieciešamas un netiek izsniegtas OCTA polises esamību apliecinošās uzlīmes auto priekšējiem logiem
 • Ja pastāv iespēja veikt polises izdruku, tad to vēlams paņemt līdz automašīnā, jo dodoties uz ārzemēm polisei ir obligāti jābūt drukātai, tāpat arī citos gadījumos, kad būs nepieciešams atcerēties apdrošinātāja nosaukumu, polises numuru un derīguma termiņu domājot par apdrošināšanas atjaunošanu vai aizpildīt Saskaņoto Paziņojumu, polises izdruka līdzēs iegūt nepieciešamo informāciju.
​​​​​​​​​​

Atlīdzība par mantai nodarītiem zaudējumiem

 • Izdevumi par auto vai cita negadījumā bojātā īpašuma atjaunošanu tādā stāvoklī kādā tas ir bijis pirms ceļu satiksmes negadījuma
 • Zaudējumus sakarā ar auto bojāeju, ja tā remonts nav tehniski iespējams vai tas ir ekonomiski nepamatots
 • Izdevumi par auto vai tā atlieku evakuāciju, ja auto nav braukšanas kārtībā, no ceļu satiksmes negadījuma vietas līdz tā īpašnieka vai tiesīgā lietotāja, kurš vadīja automašīnu ceļu satiksmes negadījuma brīdī, dzīvesvietai, vai līdz auto remonta vietai Latvijas teritorijā
 • Zaudējumi saistībā ar nodarītu kaitējumu videi
​​​​​​​​​​

Atlīdzība par personai nodarītiem zaudējumiem

Par ārstēšanu*:

 • Cietušā nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādē
 • Kopšanu
 • Ārstniecisko līdzekļu iegādi
 • Ārstniecisko uzturu
 • Ārstēšanos mājas apstākļos (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi)
 • Protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai to nomu

*Ārstēšanos ārvalstīs, atlīdzina, ja minētā ārstēšanās ir iepriekš rakstveidā saskaņota ar apdrošinātāju.

Par pārejošu darba nespēju**:

 • Nesaņemtie ienākumi cietušajai personai, kura negadījuma brīdī bijusi darba ņēmējs ir - cietušā vidējā izpeļņa darbspējas laikā, no kuras atskaitīta pēc negadījuma piešķirtā slimības nauda un slimības pabalsti.
 • Cietušajai personai, kura negadījuma brīdī bijusi pašnodarbināta persona — nesaņemtos ienākumus aprēķina kā starpību starp iepriekšējā kalendāra gadā ar nodokli apliekamiem darba ienākumiem un darba ienākumiem, kas saņemti tajā kalendāra gadā, kad personai ir bijusi pārejoša darbnespēja, un no kuras atskaitīti pēc veselības kaitējuma nodarīšanas cietušajai personai piešķirtie slimības pabalsti.

**Tiek atlīdzināti nesaņemtie ienākumi par darbnespējas laiku, ko apliecina ārstniecības iestāde.

Par darba spēju zudumu:

Pensiju aprēķina pēc šādas formulas: Pensija = cietušā vidējā izpeļņa - pēc negadījuma saņemtie darba ienākumi - valsts sociālās apdrošināšanas budžeta piešķirtā pensija - valsts/pašvaldību budžeta saņemtie pabalsti.

Par nāvi:

 • Apgādājamiem nodarītie zaudējumi sakarā ar cietušās personas nāvi tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas: bojā gājušās personas nesaņemto ienākumu daļa, kas katram apgādājamam pienācās, cietušajam dzīvam esot - (mīnus) apgādājamam piešķirtās apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs
 • Apbedīšanas izdevumus atlīdzina ne mazāk kā astoņu minimālo mēnešalgu apmērā
 • Ja apbedīšanas izdevumi ir lielāki - saglabājiet čekus un saprātīgie izdevumi tiks atlīdzināti
 • Atlīdzību par cietušās personas nāvi var saņemt arī tad, ja nāve iestājusies gada laikā pēc negadījuma un ir cēloniski saistīta ar negadījumu

Cietušai personai nodarītie nemateriālie zaudējumi ir saistīti ar:

 • Cietušās personas fizisku traumu
 • Cietušās personas sakropļojumu, invaliditāti
 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi
 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1. grupas invaliditāti
 • ​​​​​​​​​​

  Apdrošināšanas noteikumi

  Ieskatieties citos If produktos

  Piedāvājam pilna riska apdrošināšanu