Vakcinācija

Segumā iekļautie vakcinācijas pakalpojumi tiek apmaksāti:

 • pilnā apmērā kā noteikts līgumiestādes un apdrošinātāja sadarbības līgumā

 • apdrošināšanas kartē un klienta informatīvajā materiālā norādītā apmaksas procenta apmērā (biežākie apmaksas procenti 50%, 70%, 75%).

Apzīmējums uz klienta kartes:

V1 – V1 segumā iekļautās vakcīnas tiek apmaksātas 100% apmērā,
V1-70% - V1 segumā iekļautās vakcīnas tiek apmaksātas 70% apmērā

Iespējamie vakcinācijas segumu veidi:

V1 apmaksā profilaktisko vakcināciju:

 • pret gripu 1x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pret ērču encefalītu 2 x apdrošināšanas perioda laikā.

V2 apmaksā profilaktisko vakcināciju:

 • pret gripu 1x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pret ērču encefalītu 2 x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pret hepatītu B 2 x apdrošināšanas perioda laikā.

V3 apmaksā profilaktisko vakcināciju:

 • pret gripu 1x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pret ērču encefalītu 2 x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pret hepatītu B 2 x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pret hepatītu A 2 x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pneimovakcīnu 1x apdrošināšanas perioda laikā.

V4 apmaksā profilaktisko vakcināciju:

 • pret gripu 1x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pret ērču encefalītu 2 x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pret hepatītu B 2 x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pret hepatītu A 2 x apdrošināšanas perioda laikā;
 • pneimovakcīnu 1x apdrošināšanas perioda laikā;
 • citas vakcīnas (pret vēdertīfu, holēru, dzelteno drudzi, trakumsērgu un meningokoku meningītu).

Šo segumu apdrošināšanas programmā var iekļaut kopā ar segumu Pacienta iemaksa (P) vai segumu Maksas ambulatorā aprūpe (A).