Veselības apdrošināšana

Jautājiet mūsu konsultantiem par veselības apdrošinšānu darbiniekiem!

Jautājiet mums
  1. Veselības apdrošināšana
Piedāvājam tieši jūsu darbinieku kolektīvam izveidot piemērotāko apdrošināšanas programmu, iekļaujot tajā nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus.

Programmās iekļautie veselības aprūpes pakalpojumi var tikt apmaksāti pilnā apmērā vai daļēji,
nosakot limitu par katru saņemto pakalpojumu vai apmaksājot pakalpojumus noteiktu procentu apmērā (piemēram, 50%, 70% vai 75%).


  • Norēķini ar If e-veselības karti

  • Atlīdzības piesakiet internetā

  • Atlaides citām polisēm


Piedāvājam izvēlēties: Programmas
Pacienta iemaksa

Pacienta iemaksa ir obligāta jebkuras veselības apdrošināšanas programmas sastāvdaļa, un to apmaksā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā apmērā un kārtībā. Tiek apmaksāta ambulatorā ārstnieciskā palīdzība un stacionārā ārstnieciskā palīdzība.

Maksas ambulatorā aprūpe

Ģimenes ārsta, ārstu speciālistu un augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas, grūtniecības aprūpe, mājas vizītes, ārstnieciskas un diagnostiskas manipulācijas, medicīniskās izziņas, ārsta nozīmēti instrumentālie izmeklējumi, fizikālās procedūras, kā arī valsts neatliekamā medicīniskā palīdzība un privātā neatliekamā medicīniskā palīdzība Rīgā un Rīgas rajonā.

Vakcinācija

Segumā iekļautie vakcinācijas pakalpojumi tiek apmaksāti vai nu pilnā apmērā, kā noteikts līgumiestādes un apdrošinātāja sadarbības līgumā, vai arī apdrošināšanas kartē un klienta informatīvajā materiālā norādītā apmaksas procenta apmērā (biežākie apmaksas procenti - 50%, 70%, 75%).

Ambulatorā rehabilitācija

Apmaksā ārstniecības iestādē saņemto ambulatoro rehabilitāciju saskaņā ar medicīniskajām indikācijām un ārstniecības personas norīkojumu atbilstoši kartē un informatīvajā lapā norādītajam kursu skaitam un vienas procedūras limitam (kursā līdz 10 procedūrām).

Maksas stacionārā aprūpe

Apmaksā saņemtos stacionāros maksas veselības aprūpes pakalpojumus ar ārstējošā ārsta nosūtījumu, ārpus valsts finansējuma noteiktajām kvotām un rindām atbilstoši kartē un informatīvajā lapā norādītā seguma limitam.

Maksas dzemdību palīdzība

Apmaksā saņemto maksas dzemdību palīdzību atbilstoši kartē un informatīvajā lapā norādītā seguma limitam.

Stacionārā rehabilitācija

Apmaksā ārstēšanos sanatorijās un specializētajās rehabilitācijas iestādēs, kura uzsākta 30 dienu laikā pēc ārstēšanās stacionārā pēc smagām slimībām vai traumām saskaņā ar medicīniskajām indikācijām un ārstniecības personas norīkojumu. Visi izdevumi par ārstēšanos rehabilitācijas centrā vai rehabilitācijas nodaļā stacionāri, tiek apmaksāti kartē un informatīvajā lapā norādītā procenta un limita apmērā.

Programmas iespējams paildināt: Papildprogrammas
Medikamentu iegāde

Apmaksā ārsta izrakstītu medikamentu iegādi akūtu slimību un hronisku slimību paasinājumu ārstēšanai ambulatoros apstākļos apdrošināšanas polises darbības laikā atbilstoši kartē un informatīvajā lapā norādītā procenta un limita apmērā, uzrādot recepti.

Zobārstniecība

Atbilstoši kartē un informatīvajā materiālā norādītajam apmaksas procentam un limitam apmaksā zobu higiēnas un/vai zobārstniecības pakalpojumus.

Optikas iegāde

Apmaksā ārsta izrakstītu optisko preču – optikas briļļu lēcu, ietvaru un kontaktlēcu – iegādi vienu reizi apdrošināšanas perioda laikā atbilstoši kartē un informatīvajā materiālā norādītajam limitam.

Sports

Apmaksā sporta nodarbības (fitness, skvošs, tenisss, trenažieri, peldbaseins) kartē un apdrošinātā informatīvajā lapā norādītā skaita mēnesī un limita apmērā.

If līgumiestādes - atrodiet savu ārstu!

Programmu un papildprogrammu detalizēts apraksts

Pamatprogrammas

Apdrošinot darbinieku veselību, vispirms jāizveido pamatprogramma, kura nodrošina ambulatorās un stacionārās ārstēšanās izdevumu apmaksu.
Pamatprogrammā iespējams iekļaut segumus:

Papildprogrammas

Iespēja nodrošināt citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksu:

E-veselības karte

- If e-veselības karte, līdzīgi kā maksājumu karte, satur datus par visiem Jums pieejamiem pakalpojumiem, to limitiem un limitu atlikumiem;
- maksājumi notiek automātiski;
- e-karte padara vienkāršāku pakalpojumu saņemšanu mūsu līgumiestādēs. Novelkot karti POS terminālā, tiek saņemta informācija, vai noteiktais pakalpojums ir iekļauts Jūsu apdrošināšanas programmā, un kādā apmērā tas tiek apmaksāts.

Atlīdzību limiti

Noderīgi dokumenti

Apdrošināšanas noteikumi

Ieskatieties citos If produktos

Piedāvājam pilna riska apdrošināšanu

  1. Veselības apdrošināšana