Stacionārā rehabilitācija

Apmaksā ārstēšanos sanatorijās un specializētajās rehabilitācijas iestādēs, kura uzsākta 30 dienu laikā pēc ārstēšanās stacionārā pēc smagām saslimšanām, traumām, saskaņā ar medicīniskajām indikācijām un ārstniecības personas norīkojumu. Visi ārstēšanās izdevumi, ārstējoties rehabilitācijas centrā vai rehabilitācijas nodaļā stacionāri, tiek apmaksāti kartē un informatīvajā lapā norādītā procenta un limita apmērā. Ārstēšanās sanatorijās un specializētajās rehabilitācijas iestādēs iepriekš jāsaskaņo ar Apdrošināšanas sabiedrību.