PA Profilaktiskā apskate

​Apmaksā pirmreizējos medicīnisko profilaktiskos pasākumus, kas nepieciešami, stājoties darbā, kā arī ar darba specifiku un darba apstākļiem saistītās obligātās veselības stāvokļa pārbaudes Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvim kolektīvās obligātās veselības stāvokļa pārbaudes iepriekš jāsaskaņo ar Apdrošināšanas sabiedrību.