Pacienta iemaksa — valstī noteikts pacienta maksājums, kuru ārstniecības iestāde iekasē no pacienta par veselības aprūpes pakalpojumu minimuma ietvaros sniegto ārstniecības pakalpojumu.
Ja ārstniecības iestādei ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) ir noslēgts līgums par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, NVD pakalpojuma cenu sedz daļēji, bet atlikušo starpību sedz pacients, maksājot pacienta iemaksu.
Ārstniecības iestāde mēnesī par pacienta iemaksām var pieņemt noteiktu skaitu pacientu (atkarībā no valsts finansējuma). Ja pacientu skaits ir lielāks, tie tiek pierakstīti uz nākamo mēnesi un automātiski veidojas rinda pakalpojuma saņemšanai.
Ja minēto pakalpojumu pacientam nepieciešams saņemt ātrāk, ārpus noteiktās rindas, tad par to būs jāmaksā kā par maksas pakalpojumu saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādi (pakalpojumi, kas netiek segti no valsts budžeta līdzekļiem, ir maksas pakalpojumi).

Lai saņemtu valsts garantēto veselības aprūpi par pacienta iemaksām:

- jābūt reģistrētam pie ģimenes ārsta.
- ja neesat reģistrējies, jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar NVD.

Pirms dodaties pie ārsta, lai saņemtu ārstēšanu par pacienta iemaksu, Jums jānoskaidro:

- vai jūsu izvēlētais ārsts vai ārstniecības iestāde sniedz ārstēšanu, ko apmaksā valsts (pacienta iemaksa);
- vai jums nepieciešamo ārstēšanu apmaksā valsts (pacienta iemaksa).

Saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ir iespējams tikai tajās ārstniecības iestādēs, kuras noslēgušas līgumu ar NVD.

Kādos gadījumos nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums?

Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu maksājot valstī noteikto pacienta iemaksu, nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījums. Uz konsultāciju pie speciālista vai uz diagnostiskajiem izmeklējumiem pacientu var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan arī ārsts speciālists. Apmeklējot ārstu speciālistu vairākas reizes vienas saslimšanas laikā, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams. Ārsts pacientu var nosūtīt izmeklēšanai un ārstēšanai uz jebkuru ārstniecības iestādi Latvijā, kurā tiek sniegti valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi par pacienta iemaksu.
Bez nosūtījuma konsultācija pie speciālista un diagnostiskie izmeklējumi ir maksas pakalpojumi.
Ģimenes ārsta nosūtījumu nevajag apmeklējot tiešās pieejamības speciālistus (noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 76.2. punktā).

Pacienta iemaksu apmēri ir noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 1.pielikumā un 2.pielikumā.

Pacienta iemaksas par izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā:

 

1. Ģimenes ārsta apmeklējums 1,42 EUR
2. Ārsta speciālista apmeklējums 4,27 EUR
3. Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi 1,42 EUR
4. Sirds, asinsvadu, neiroelektrofizioloģiskie, sonoskopiskie izmeklējumi, radionuklīdā diagnostika, kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi 4,27 EUR
5. Endoskopiskie izmeklējumi 7,11 EUR
6. Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas 2,85 EUR
7. Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu 9,96 EUR
8. Datortomogrāfiskie (CT) izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas 14,23 EUR
9. Datortomogrāfiskie(CT) izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu 21,34 EUR
10. Kodolmagnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumi bez kontrastvielas 28,46 EUR
11. Kodolmagnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu 35,57 EUR
12. Koronarogrāfija dienas stacionārā (ar kontrastvielu) 9,96 EUR

 

Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pacienta iemaksa nav jāmaksā. Taču NVD neapmaksā asins paraugu ņemšanu ambulatoriem pacientiem, tātad analīžu paņemšana ir maksas pakalpojums.

Saņemt valsts apmaksātu ārstēšanos slimnīcā pacienta iemaksas apmērā:
- iespējams ar nosūtījumu no ģimenes ārsta vai speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar NVD;
- saņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību – pēkšņas saslimšanas vai traumas gadījumā, kuras rezultātā ir apdraudēta cietušā dzīvība.

Pacientu iemaksas stacionārā:

 

1. Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) 7,11 EUR
2. Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru operāciju) 4,27 EUR
Sākot ar otro ārstēšanās dienu:
3. Slimnīcās 10,00 EUR
4. Valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās, Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā (pacienti, kuri ārstē tuberkulozi no pacienta iemaksas ir atbrīvoti) un Valsts aģentūrā „Latvijas infektoloģijas centrs” (pacienti, kuri ārstē noteiktas infekciju slimības no pacienta iemaksas ir atbrīvoti) 7,11 EUR
5. Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm 7,11 EUR
6. Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības 7,11 EUR
7. Par medicīnisko rehabilitāciju 13,52 EUR

 

Ārstniecības iestādes no pacienta var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā EUR 31,00 par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.

Maksas stacionārie pakalpojumi

Uz valsts apmaksātām operācijām (par pacienta iemaksu) ārstniecības iestāde var veidot rindu tai pieejamo līdzekļu ietvaros un pacients operāciju saņems rindas kārtībā. Ja pacientam nav iespējas gaidīt operāciju rindā, un ārstniecības iestāde saņem pacienta rakstveida atteikumu gaidīt valsts apmaksāto pakalpojumu rindā, ārstniecības iestādei ir tiesības sniegt šo pakalpojumu par maksu, tādā gadījumā tie ir maksas stacionārie pakalpojumi.

Ja pacients izmanto ārstniecības iestādes izveidotās izmitināšanas pakalpojumus, t.i., pēc operācijas paliek pa nakti ārstniecības iestādē vai izmanto paaugstināta servisa palātu, tad tas ir maksas stacionārais pakalpojums, par ko jāmaksā saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādi.

Plašāku informāciju par valsts veselības aprūpes sistēmu Jūs variet iegūt Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv.

Kā arī zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni – 80001234

Zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni, iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt:
- kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts;
- kārtību, kādā var saņemt valsts apmaksātos ārstnieciskos pakalpojumus;
- informāciju par pacienta iemaksām un no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām;
- gūt atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem par veselības aprūpi.

Medicīniskās konsultācijas par vienkāršām veselības problēmām var saņemt pa NVD tālruni 66016001.
Medicīniskos padomus iedzīvotājiem sniedz pieredzējuši ģimenes ārsti, ārsta palīgi un medicīnas māsas darba dienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 8.00 no rīta, bet brīvdienās un svētku dienās iedzīvotāji medicīniskus padomus var saņemt visu diennakti.

____________________________________
Pacienta iemaksa tiek apmaksāta Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā apmērā un kārtībā (vairāk par pacientu iemaksu apmēriem lasiet Veselības ministrijas mājas lapā, jaunā logā).

 

Kontakti

If Centrālais birojs - Rīga, Republikas laukums 2A, LV 1010, skatīt karti  

Darba laiks: darba dienās 8:30 - 17:30

Kontaktu centrs 8333:

- atlīdzību jautājumos 24 h (arī brīvdienās)

- klientu apkalpošana darba dienās
8:30 - 18:00

Sazinies ar mums

Tālrunis 8333,
+371 67 094 777
(starptautisks zvans)vai e-pasts​