Maksas stacionārā aprūpe

Apmaksā saņemtos stacionāros maksas veselības aprūpes pakalpojumus ar ārstējošā ārsta nosūtījumu, ārpus valsts finansējuma noteiktajām kvotām un rindām, atbilstoši kartē un informatīvajā lapā norādītā seguma limitam.

Apmaksā maksas stacionāro ārstēšanos un diagnostiku:
- ārstēšanos slimnīcā vai dienas stacionārā
- augsti kvalificētu speciālistu, profesoru konsultācijas
- ārstnieciskas un diagnostiskas manipulācijas
- laboratoriskos izmeklējumus
- maksas operācijas
- ārstēšanos paaugstināta servisa apstākļos