Ceļojumu apdrošināšana

Iegādājieties īstermiņa ceļojumu polises vai jautājiet mums par citiem polišu veidiem!

Pirkt internetā

Ceļojumu apdrošināšana jūsu darbiniekiem nodrošina medicīnisko un cita veida palīdzību ārzemju komandējuma laikā. • Individuāli risinājumi

  ​Pielāgojam apdrošināšanas riskus un apdrošinājuma summu atbilstoši Jūsu uzņēmuma specifikai​​

 • Nav pašrisku

  ​bagāžas bojāšanai, aizkavēšanai vai nozaudēšanai un ceļojuma atcelšanas, pārtraukšanas vai aizkavēšanas riskam

 • Nav apakšlimitu

  transportēšanas, repatriācijas
  un evakuācijas izdevumiem

 • Transporta izdevumi

  par komandējuma laikā repatriēta
  darbinieka aizvietošanu

 • Diennakts palīdzība

  Zvaniet +371 67 334 065
  (​arī latviešu valodā)

Sedzam vairāk, nekā citi Apdrošinātie riski
Ārstēšanās izdevumi

Atlīdzinām izdevumus par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, par medikamentiem, kurus ir izrakstījis ārsts, par pastāvīgo palīgierīču īri un pagaidu palīgierīču iegādi vai īri (piemēram, kruķi, ortozes), kā arī par pirmās palīdzības sniegšanu akūtu zobu sāpju ārstniecībai

Transportēšanas, repatriācijas izdevumi

Atlīdzinām izdevumus par apdrošinātā transportēšanu uz Latviju, par medicīniski nepieciešamu pavadošo ārstniecības personālu, apdrošinātā radinieka ceļa izdevumus braucienam turp un atpakaļ pie apdrošinātā un uzturēšanos pie apdrošinātā, transportēšanas izdevumus par komandējuma laika repatriēta darbinieka aizvietošanu, apbedīšanas izdevumus ceļojuma galamērķī ārvalstī, tai skaitā zārka iegādes izdevumus

Nelaimes gadījuma izraisīta nāve un neatgriezeniska invaliditāte

Ja ceļojuma laikā negadījuma rezultātā iestāsies apdrošinātā nāve, labuma guvējam izmaksāsim atlīdzību summas apmērā, kas ir norādīta apdrošināšanas polisē. Savukārt, ja ceļojuma laikā negadījuma rezultātā iestāsies apdrošinātā neatgriezeniska invaliditāte, apdrošināšanas atlīdzības summa tiks aprēķināta, to reizinot ar noteikumos esošajā tabulā norādīto procentuālo lielumu par attiecīgo kaitējumu veselībai

Bagāžas aizkavēšana, bojāšana vai nozaudēšana

Atlīdzinām faktiskos izdevumus par bojāto mantu labošanu, aizvietošanu vai nozaudēšanu, kā arī atlīdzinām izdevumus 70% apmērā par pirkumiem gadījumā, ja bagāža ir aizkavējusies

Civiltiesiskā atbildība ceļojuma laikā

Atlīdzinām zaudējumus kas ir nodarīti trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai. Papildus tiek atlīdzināti tiesvedības un ekspertīzes izdevumi

Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana vai aizkavēšanās

Atlīdzinām izdevumus par biļešu iegādi, atgriešanu vai apmaiņu, kā arī par naktsmītnes rezervāciju

Juridiskā palīdzība ceļojuma laikā

Atlīdzinām izdevumus par aizstāvību, pārstāvniecību, saistībā ar prasības celšanu, lietas ierosināšanu un izskatīšanu

Pases apdrošināšana

Atlīdzinām izdevumus par dokumenta izgatavošanas, uzturēšanās, transporta un telefonsakaru izdevumus, ja ir nepieciešama ceļošanai derīga dokumenta atjaunošana pases zādzības vai nozaudēšanas gadījumā

Lidojuma aizkavēšanās

Atlīdzinām uzturēšanās un transporta izdevumus gadījumā, ja regulārais avioreiss ir aizkavējies vai īslaicīgi atcelts (gaidīšanas periods pārsniedz 4 stundas)

Personisko mantu zādzība

Atlīdzinām izdevumus 80% apmērā par personiskajām mantām, ja no slēgta transportlīdzekļa nozagtās mantas vietā ir iegādāta jauna

Ārstēšanās izdevumi pēc nelaimes gadījuma Latvijā

Atlīdzinām ārstēšanās izdevumus, kas apdrošinātajam ir radušies par Latvijā iegādātām medicīniskajām precēm un Latvijā saņemtajiem pakalpojumiem, lai likvidētu ceļojuma laikā notikuša nelaimes gadījumā gūto kaitējumu veselībai, atgriežoties Latvijā pēc ceļojuma


Polišu veidi

Izvēlieties programmu un polises veidu, kas atbilst plānotā komandējuma ilgumam un nepārmaksāsiet par to, kas jums nav nepieciešams.


Īstermiņa ceļojums

- ja darbinieki īstermiņa komandējumos dodas reti un kopējais dienu skaits nepārsniedz 50 dienas gadā, kā arī, ja viena brauciena periods nav garāks par 45 secīgām kalendārām dienām.

Ilgtermiņa ceļojums

- ja darbinieks dodas ilgtermiņa braucienā, piemēram, īstenot kādu projektu un brauciena periods ir ilgāks par 45 dienām, bet nav garāks par 365 secīgām kalendārām dienām.

Vairākkārtēji ceļojumi

​- ja darbinieki  darba komandējumos dodas regulāri un katrs no braucieniem nav  garāks par 45 secīgām kalendārām dienām. Ceļojumu skaits gada laikā nav ierobežots.

Komandējums

- polise tiek izdota uz vienu gadu un ir paredzēta visu uzņēmuma darbinieku apdrošināšanai komandējumu laikā, tādējādi nav jāiegādājas polises katram ceļojumam atsevišķi. Apdrošināšanas prēmija tiek noteikta, pamatojoties uz plānoto komandējumu dienu skaitu gadā.Polises teritoriālais segums

Teritoriālajā segumā "Eiropa" iekļautās valstis

Albānija ​​Grieķija Luksemburga Somija
​Andora
​​Gruzija
​​Maķedonija
Spānija
​Apvienotā Karaliste
(Lielbritānija)
​​Horvātija
​​Malta
​​Šveice
​Armēnija
​​Kipra
​​Moldova
​Tadžikistāna
​Austrija
Igaunija​
​​Monako
​​Tunisija
​Azerbaidžāna
​Itālija
​Melnkalne
​Turcija
​Baltkrievija (neder vīzas saņemšanai)
​Īrija
​​Nīderlande
​Turkmenistāna
​Beļģija
​Īslande
​​Norvēģija
​​​​Ukraina
​Bosnija un Hercegovina
​Izraēla
Polija
Ungārija
Bulgārija
​Kazahstāna
​​Portugāle
​​Vācija
​​​​Čehija
​Kirgizstāna
​Rumānija
​​​Vatikāns
​Dānija
​Kosova
​Sanmarīno
Zviedrija
​​Ēģipte
​Krievijas Eiropas daļa
(līdz Urālu kalnu grēdai)
​Serbija
Francija
​Lietuva
​Slovākija
​​
​​​Grenlande
​Lihtenšteina​
​​Slovēnija

Teritoriālajā segumā "Eiropa" iekļautās salas un to politiskā piederība

Baleāru salas (Spānija)
Hebridu salas (Lielbritānija)
​​Menas sala (Lielbritānija)
Fēru salas (Dānija)
Jana Majena sala (Norvēģija)
​​Normandijas salas (Lielbritānija)
Gibraltārs (Lielbritānija)
Kanāriju salas (Spānija)​
​​Vaita sala (Lielbritānija)

Ko darīt, ja noticis negadījums

1. Ja ārstēšanās izdevumi ir nelieli:

- vienkāršākais un ātrākais veids ir par saņemto medicīnisko palīdzību norēķināties personiski. Ārstniecības iestādē noteikti pieprasiet maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā norādīts, par ko veikts maksājums, medicīnisko izrakstu ar diagnozi. Saglabājiet ārsta izrakstīto recepti un čeku par medikamenta iegādi.

Pēc atgriešanas Latvijā, tiklīdz tas ir kļuvis iespējams:

- Internetā aizpildiet pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu;
- Pievienojiet pieteikumam par zaudējumu atlīdzināšanu pakalpojuma nepieciešamību apliecinošo dokumentu (pakalpojuma sniedzēja izraksts par sniegto pakalpojumu apjomu un diagnozi, ārsta izrakstīta recepte);
- Pievienojiet pieteikumam par zaudējumu atlīdzināšanu pakalpojuma apmaksu apliecinošo finanšu dokumentu (kases aparāta čeks, kurā minēti pakalpojuma sniedzēja rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese), un saņēmēja personas dati (vārds, uzvārds, personas kods), pakalpojuma nosaukums, daudzums un cena. Ja čekā nav norādīta minētā informācija, tad nepieciešama stingrās uzskaites kvīts, kurā atrodama trūkstošā informācija).

2. Ja ārstēšanās izdevumi ir lieli:

- un Jūsu rīcībā nav pietiekamu līdzekļi, lai norēķinātos par medicīniskajiem pakalpojumiem, zvaniet uz apdrošināšanas polisē norādītajiem If P&C Insurance Latvijas filiāles, vai CORIS RIGA Global Services SIA, vai Global Medical Management tālruņiem (ja atrodaties Dienvidamerikā vai Ziemeļamerikā), nosauciet savu vārdu, uzvārdu, polises numuru, darbības termiņu un informējiet par nepieciešamo palīdzību. Pēc polises datu pārbaudes tiks garantēta pakalpojumu apmaksa ārstniecības iestādei.

Apdrošināšanas noteikumi

Ieskatieties citos If produktos

Piedāvājam pilna riska apdrošināšanu