NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA

Jautā mūsu konsultantiem par riskiem, kādus sedz polise!

 1. Nelaimes gadījumu apdrošināšana

If nelaimes gadījumu apdrošināšana ir vienkāršs, ērts un pieejams veids, kā pasargāt sevi un tuviniekus no finansiāliem zaudējumiem, ko izraisījis negadījums.


 • Individuāli risinājumi

  Riskus un apdrošinājuma summu iespējams pielāgot jūsu vēlmēm

 • Korekts kompensāciju apmērs

  Sarežģītiem lūzumiem izmaksājamās atlīdzības apmērs ir paaugstināts​​

 • Polise ir spēkā 24/7

  Apdrošināšanas polise darbojas visā pasaulē 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā​

Nelaimes gadījumu apdrošināšana iekļauj:
Kaulu lūzumi, traumas

Augsti izmaksājamo kompensāciju apmēri kaulu lūzumiem. Nav noteikts minimālais ārstēšanas laiks.

Siltumdūriens, saules dūriens, slīkšana, asfiksija, zibens spēriens, elektriskās strāvas iedarbība

Tiek izskatīti arī norādītie gadījumi, un atlīdzība tiek izmaksāta par attiecīgajiem ķermeņa bojājumiem.

Apsaldēšanās, apdegumi

Atlīdzība tiek izmaksāta uzreiz pēc negadījuma, negaidot brūču sadzīšanu.

Nejauša, akūta saindēšanās ar gāzi, ķīmiskām, toksiskām vielām vai indīgiem augiem

Atlīdzība tiek izmaksāta arī gadījumos, ja saindēšanās ir saistīta ar profesionālās darbības veikšanu.

Dzīvnieku kostas brūces

Atlīdzība tiek izmaksāta neatkarīgi no dzīvnieku kosto brūču izmēra.

Ērču encefalīts

Gadījums tiks izskatīts, ja ir saņemts pilns vakcinācijas kurss.

Sarežģīti (atvērti) kaulu lūzumi

Sarežģītiem lūzumiem ir paaugstināts izmaksājamās atlīdzības apmērs.

Pārejoša darba nespēja

Traumu gadījumā slimības lapa tiek apmaksāta jau no pirmās darba nespējas dienas līdz pat 70 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda beigām (neattiecas uz sīkām traumām). Gadījumu skaits apdrošināšanas periodā ir bez ierobežojumiem.

Slimnīcas nauda

Atlīdzinām izdevumus, sākot no pirmās slimnīcā pavadītās dienas līdz pat 100 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda beigām.

Ārstēšanās izdevumi

Atlīdzinām izdevumus arī par stacionārajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem un ārstēšanās izdevumus apmaksājam pilnā apmērā.

Transportēšanas izdevumi

Atlīdzinām transportēšanas, piemēram, taksometra izdevumus līdz ārstniecības iestādei.

Kosmētiskās operācijas

Atlīdzinām izdevumus par kosmētiskajām operācijām, kuras veiktas, lai likvidētu nelaimes gadījuma rezultātā iegūtus kropļojošus bojājumus.

Tehnisko medicīnisko palīglīdzekļu iegāde vai īre

Atlīdzinām izdevumus par pastāvīgo palīgierīču īri un pagaidu palīgierīču iegādi vai īri (piemēram, kruķi, ortozes).

Fizikālās terapijas procedūras

Atlīdzinām izdevumus arī par ārsta nozīmētu triecienviļņu terapiju.

Zobu traumatiskie bojājumi

Atlīdzinām izdevumus par katra zoba traumatisko bojājumu ārstēšanu.

Arodslimības

Ja personai, kura strādā ar jonizējoša starojuma avotiem, ir konstatēta kāda no arodslimībām, tad tiek izmaksāta atlīdzība apdrošinājuma summas apmērā.

Invaliditāte

Atlīdzība tiek izmaksāta arī gadījumos, ja invaliditāte ir noteikta ar atkārtotu pārbaudes termiņu.

Nāve

Atlīdzība tiek izmaksāta apdrošinājuma summas apmērā.

Noticis nelaimes gadījums – ko darīt?

Ja tev nepieciešama medicīniskā palīdzība, vērsies tuvākajā ārstniecības iestādē, kas ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, un/vai pie sertificētas ārstniecības personas.

Neatliekamos gadījumos izmanto ātrās palīdzības dienestu. Par saņemto medicīnisko palīdzību norēķinies pats. Ārstniecības iestādē vai no sertificētas ārstniecības personas noteikti pieprasiet maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā norādīts, par ko veikts maksājums, un medicīnisko izrakstu ar diagnozi. Informē apdrošinātāju par negadījuma iestāšanos.

Pēc iespējamā apdrošinātā riska iestāšanās iesniedz mums:

 • apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu;
 • ārstniecības iestādes izraksta no ambulatorās vai stacionārās medicīnas kartes kopiju, kurā norādīta precīza medicīniskā diagnoze;
 • riska „Nāve" gadījumā - miršanas apliecības kopiju un dokumentu, kas apliecina Labuma guvēja tiesības saņemt atlīdzību, kopijas;
 • riska „Invaliditāte" gadījumā - Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma par invaliditātes noteikšanu kopiju;
 • riska „Pārejoša darba nespēja" gadījumā - darbnespējas lapas ar darba dēvēja apstiprinājumu, ka darbinieks darba nespējas laikā neieradās darbā, kopiju;
 • riska „Slimnīcas nauda" gadījumā stacionārās ārstniecības iestādes izraksta no stacionārā pacienta medicīniskās kartes kopiju;
 • riska „Ārstēšanās izdevumi" gadījumā recepšu kopijas;
 • pievienojiet atlīdzības pieteikumam pakalpojuma apmaksu apliecinošo finanšu dokumentu (kases aparāta čeku vai stingrās uzskaites kvīti, kurā minēti pakalpojuma sniedzēja rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese), un saņēmēja personas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums), pakalpojuma nosaukums, daudzums un cena. Ja čekā nav norādīta minētā informācija, tad nepieciešama kvīts, kurā atrodama trūkstošā informācija).

Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus iesniedz aizpildot elektroniski apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma formu mūsu mājas lapā, nosūtīt uz e-pastu vai pa pastu uz If P&C Insurance AS Latvijas filiāles juridisko adresi Rīgā, Republikas laukumā 2A, LV - 1010, vai iesniegt klātienē If centrālajā birojā vai filiālēs Valmierā un Liepājā.

Apdrošināšanas noteikumi, pieteikuma forma

 1. Nelaimes gadījumu apdrošināšana