Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Jautā mūsu konsultantiem par riskiem, kādus sedz polise!

 1. Privātpersonām
 2. Apdrošināšana
 3. Nelaimes gadījumu apdrošināšana

If nelaimes gadījumu apdrošināšana ir vienkāršs, ērts un pieejams veids, kā pasargāt sevi un tuviniekus no finansiāliem zaudējumiem, ko izraisījis negadījums.

Nelaimes gadījums var būt pēkšņs un neparedzēts notikums, kad tiek nodarīts kaitējums veselībai, tai skaitā: dzīvnieku kostas brūces, ērču encefalīts, ja ir saņemts pilns vakcinācijas kurss, apsaldēšanās, apdegumi, nejauša, akūta saindēšanās ar gāzi, ķīmiskām, toksiskām vielām vai indīgiem augiem, siltumdūriens, saules dūriens, slīkšana, zibens spēriens, elektriskās strāvas iedarbība, zobu traumatiskie bojājumi.


Kāpēc izvēlēties If?

 • Individuāli risinājumi

  Riskus un apdrošinājuma summu iespējams pielāgot jūsu vēlmēm

 • Korekts kompensāciju apmērs

  Sarežģītiem lūzumiem izmaksājamās atlīdzības apmērs ir paaugstināts​​

 • Polise ir spēkā 24/7

  Apdrošināšanas polise darbojas visā pasaulē 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā​

Nelaimes gadījumu apdrošināšana iekļauj:
Kaulu lūzumi un traumas

– Augsti izmaksājamo kompensāciju apmēri kaulu lūzumiem, sarežģītiem lūzumiem ir paaugstināts izmaksājamās atlīdzības apmērs
– Nav noteikts minimālais ārstēšanas laiks
– Atlīdzība par apdegumiem un apsaldējumiem izmaksājam uzreiz pēc negadījuma, negaidot brūču sadzīšanu
– Atlīdzība par dzīvnieku kostām brūcēm izmaksājam neatkarīgi no brūču izmēra
– Atlīdzinām transportēšanas, piemēram, taksometra izdevumus līdz ārstniecības iestādei

Ārstēšanās izdevumi

– Atlīdzinām izdevumus par kosmētiskajām operācijām, kuras veiktas, lai likvidētu nelaimes gadījuma rezultātā iegūtus kropļojošus bojājumus
– Pastāvīgo palīgierīču īri un pagaidu palīgierīču iegādi vai īri (piemēram, kruķi, ortozes)
– Fizikālās terapijas procedūrām, piemēram, ārsta nozīmētu triecienviļņu terapiju
– Zobu traumatisko bojājumu ārstēšanu

Slimnīcas nauda

Apmaksājam kompensāciju par katru slimnīcā pavadīto dienu, sākot no pirmās līdz pat 100 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda beigām

Pārejoša darba nespēja

Apmaksājam kompensāciju par katru slimības lapas dienu jau no pirmās
darba nespējas dienas* līdz pat 70 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda
beigām

Invaliditāte

Atlīdzību izmaksājam arī gadījumos, ja invaliditāte ir noteikta ar atkārtotu pārbaudes termiņu

Nāve

Atlīdzību izmaksājam apdrošinājuma summas apmērā

Noticis nelaimes gadījums – ko darīt?

Ja tev nepieciešama medicīniskā palīdzība, vērsies tuvākajā ārstniecības iestādē, kas ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, un/vai pie sertificētas ārstniecības personas.

Neatliekamos gadījumos izmanto ātrās palīdzības dienestu. Par saņemto medicīnisko palīdzību norēķinies pats. Ārstniecības iestādē vai no sertificētas ārstniecības personas noteikti pieprasiet maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā norādīts, par ko veikts maksājums, un medicīnisko izrakstu ar diagnozi. Informē apdrošinātāju par negadījuma iestāšanos.

Pēc iespējamā apdrošinātā riska iestāšanās iesniedz mums:

 • apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu;
 • ārstniecības iestādes izraksta no ambulatorās vai stacionārās medicīnas kartes kopiju, kurā norādīta precīza medicīniskā diagnoze;
 • riska „Nāve" gadījumā - miršanas apliecības kopiju un dokumentu, kas apliecina Labuma guvēja tiesības saņemt atlīdzību, kopijas;
 • riska „Invaliditāte" gadījumā - Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma par invaliditātes noteikšanu kopiju;
 • riska „Pārejoša darba nespēja" gadījumā - darbnespējas lapas ar darba dēvēja apstiprinājumu, ka darbinieks darba nespējas laikā neieradās darbā, kopiju;
 • riska „Slimnīcas nauda" gadījumā stacionārās ārstniecības iestādes izraksta no stacionārā pacienta medicīniskās kartes kopiju;
 • riska „Ārstēšanās izdevumi" gadījumā recepšu kopijas;
 • pievienojiet atlīdzības pieteikumam pakalpojuma apmaksu apliecinošo finanšu dokumentu (kases aparāta čeku vai stingrās uzskaites kvīti, kurā minēti pakalpojuma sniedzēja rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese), un saņēmēja personas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums), pakalpojuma nosaukums, daudzums un cena. Ja čekā nav norādīta minētā informācija, tad nepieciešama kvīts, kurā atrodama trūkstošā informācija).

Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus iesniedz aizpildot elektroniski apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma formu mūsu mājas lapā, nosūtīt uz e-pastu vai pa pastu uz If P&C Insurance AS Latvijas filiāles juridisko adresi Rīgā, Republikas laukumā 2A, LV - 1010, vai iesniegt klātienē If centrālajā birojā vai filiālēs Valmierā un Liepājā.

Apdrošināšanas noteikumi, pieteikuma forma

 1. Privātpersonām
 2. Apdrošināšana
 3. Nelaimes gadījumu apdrošināšana