Nelaimes gadījumu apdrošināšana

If nelaimes gadījumu apdrošināšana ir vienkāršs, ērts un pieejams veids, kā pasargāt sevi un tuviniekus no finansiāliem zaudējumiem, ko izraisījis negadījums.

Jautā mūsu konsultantiem par riskiem, kādus sedz polise!

Uzdot jautājumu Kas tiek apdrošināts?

Kāpēc izvēlēties If?

  • Skaidri norādīti apmaksas procenti par katru traumu

    Sarežģītiem lūzumiem izmaksājamās atlīdzības apmērs ir paaugstināts

  • Atlīdzību aprēķina uzreiz pēc traumas fakta

    Atlīdzība par apdegumiem un apsaldējumiem izmaksājam uzreiz pēc negadījuma, negaidot brūču sadzīšanu

  • Ātrs un godīgs lēmums par atlīdzību

    Pieņemto lēmumu pārskatīsim arī pēc laika, ja tiek atklāti kādi papildu sarežģījumi


Ja notiks nelaimes gadījums, apdrošināšana var palīdzēt

Uzdot jautājumu

Ko vēl iekļauj Nelaimes gadījumu apdrošināšana


– Augsti izmaksājamo kompensāciju apmēri kaulu lūzumiem, sarežģītiem lūzumiem ir paaugstināts izmaksājamās atlīdzības apmērs
– Nav noteikts minimālais ārstēšanas laiks
– Atlīdzība par apdegumiem un apsaldējumiem izmaksājam uzreiz pēc negadījuma, negaidot brūču sadzīšanu
– Atlīdzība par dzīvnieku kostām brūcēm izmaksājam neatkarīgi no brūču izmēra
– Atlīdzinām transportēšanas, piemēram, taksometra izdevumus līdz ārstniecības iestādei

– Atlīdzinām izdevumus par kosmētiskajām operācijām, kuras veiktas, lai likvidētu nelaimes gadījuma rezultātā iegūtus kropļojošus bojājumus
– Pastāvīgo palīgierīču īri un pagaidu palīgierīču iegādi vai īri (piemēram, kruķi, ortozes)
– Fizikālās terapijas procedūrām, piemēram, ārsta nozīmētu triecienviļņu terapiju
– Zobu traumatisko bojājumu ārstēšanu

Apmaksājam kompensāciju par katru slimnīcā pavadīto dienu, sākot no pirmās līdz pat 100 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda beigām

Apmaksājam kompensāciju par katru slimības lapas dienu jau no pirmās
darba nespējas dienas* līdz pat 70 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda
beigām

Atlīdzību izmaksājam arī gadījumos, ja invaliditāte ir noteikta ar atkārtotu pārbaudes termiņu

Atlīdzību izmaksājam apdrošinājuma summas apmērā

Cik izmaksā polise?