Būvniecības apdrošināšana

tai skaitā remontdarbu apdrošināšana

  1. Privātpersonām
  2. Apdrošināšana
  3. Būvniecības apdrošināšana

Būvniecības apdrošināšana segs zaudējumus, kas būs radušies dzīvokļa vai mājas būvniecības procesā veikto darbu dēļ. Šo apdrošināšanas veidu var izmantot dzīvokļu kapitālā remonta laikā.


Būvniecības apdrošināšana ir nepieciešama arī tad, ja dzīvoklis tiek pārbūvēts pašu spēkiem, jo zaudējumi būvniecības procesā rodas visai bieži, un tie var būt krietni lielāki nekā iespējamie zaudējumi jau gatavam dzīvoklim.

Polise atlīdzina zaudējumus:
jau uzceltā īpašuma daļai;
objektā veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem;
arī tiem darbiem un materiāliem, kurus plānots izmantot būvniecības procesā nākotnē.
Ja darbus veic celtniecības uzņēmums, jāraugās, vai tam ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums būvdarbiem. Ja līgums ir noslēgts, jāpārliecinās, vai šis līgums paredz atlīdzināt zaudējumus pasūtītājam (klientam), vai tikai trešajām pusem (piemēram, kaimiņiem, garāmgājējiem).

​​​​​​​​​​​​​​​

  1. Privātpersonām
  2. Apdrošināšana
  3. Būvniecības apdrošināšana