If Drošības fonds 2016. gads

finansējuma ieguvēji

2016. gadā pieteikumus 1000 eiro finansējuma iegūšanai kopumā iesniedza rekordliels organizāciju skaits – 68. (Pavasarī saņēmām 23, bet rudenī – 45 pieteikumus).

Rīgas 34. vidusskola

Skola fināla balsojumā ieguva lielāko balsu skaitu – 954. Vienā no skolas ēkām, kas atrodas Rīgā, Kandavas ielā 4, par iegūto finansējumu plānots iegādāties modernus un ES standartiem atbilstošus ugunsdzēšamos aparātus. Tāpat projekta dotās iespējas tika izmantotas, lai uzlabotu ugunsdrošības situāciju iekštelpās.

Rīgas 34. vidusskola

Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola"

Skola un tās atbalstītāji finālā ieguva 903 balsis. Ar Drošības fonda finansējumu Ikšķiles Brīvajā skolā plānots atrisināt ar teritorijas drošību saistītos jautājumus. Viena no bīstamākajām vietām skolas teritorijā ir gar ceļa malu esošais žogs, kam nepieciešams remonts. Ar iegūto finansējumu skola, skolēni un arī viņu vecāki, ir gatavi pašu spēkiem atjaunot žoga daļu, lai vidi padarītu drošāku.

Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola"

Rīgas Igauņu pamatskola

Skola fināla balsojumā ar 897 balsīm ieguva trešo vietu. Skolā mācās gandrīz 200 bērnu un, tā kā lielākā daļa skolēnu dzīvo netālu no skolas, viņi labprāt uz skolu dodas ar velosipēdu. Par iegūto finansējumu skola plāno iekārtot jaunu velosipēdu novietni, jo esošais velosipēdu statīvs nav drošs pret zādzībām, un visiem skolēniem nepietiek vietas, lai droši pieslēgtu savu velosipēdu.​

Rīgas Igauņu pamatskola

Carnikavas biedrība "Nākotnes iela"

Carnikavas pamatskolā mācās aptuveni 350 bērnu, kuru vairums dzīvo skolas tuvumā, un uz skolu dodas ar velosipēdiem. Iepriekš velosipēdu novietošana pie skolas bija problemātiska, jo esošie velo statīvi visiem nepietika un bieži vien skolēni velosipēdus sastutēja vienu pie otra, pret soliņiem, vai vienkārši atstāja zemē. Par iegūto Drošības fonda finansējumu pie skolas tiks ierīkotas papildu velosipēdu novietnes, lai pietiktu visiem riteņbraucējiem.

Carnikavas biedrība "Nākotnes iela"

Dundagas novada atbalsta biedrība

Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centru pārsvarā apmeklē skolas vecuma bērni, jaunieši un citi Dundagas novada iedzīvotāji. Tā ir vienīgā vieta, kur pieejamas dažādas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas - galda spēles, arī tenisa, novusa galdi, gaisa hokejs. Pateicoties Drošības fonda dāvinājumam, centra telpās ierīkotā virtuves zona būs pasargāta gan ar signalizācijas iekārtu, gan dūmu detektoriem.

Dundagas novada atbalsta biedrība

Rīgas 71. vidusskola

Vienā no Rīgas 71.vidusskolas korpusiem mācās pamatskolas bērni, kā arī Bērnu invalīdu izglītības un rehabilitācijas centra audzēkņi no kuriem daļa pārvietojas ratiņkrēslos. Kāpnēs izbūvētais pacēlājs (tas tika piestiprināts pie kāpņu margām), kas bija ļoti nepieciešams bērniem ratiņkrēslos, diemžēl ierobežoja skolēnus ar koordinācijas traucējumiem, jo viņiem bija grūti pieturēties pie kāpņu margām. Tāpēc no Drošības fonda iegūtais finansējums tika izlietots, lai piestiprinātu margas arī kāpņu otrajā pusē un tās būtu ērti lietojamas visiem skolas bērniem.

Rīgas 71. vidusskola