Darbinieku labumi

Ir #normāli, ja privātā dzīve un darbs ir līdzsvarā

Darbinieku vērtējums


Vērtējums

Skats uz Daugavu

izcili

Augļi, saldējums birojā

ļoti labi

Iespēja strādāt attālināti

labi

Veselības apdrošināšanas polise

izcili

Atlaides If apdrošināšanas produktiem 

ļoti labi

Papildu atvaļinājuma dienas

ļoti labi

Draudzīgi, atbalstoši kolēģi 

ļoti labi

Iespēja paust savu viedokli

izcili

If ballītes un pasākumi

izcili

Jauno darbinieku ievadapmācība

izcili

Labāko darbinieku apbalvošana

 izcili

 Biroja iekārtojums, uzlabojumi

ļoti labi

 Attīstības iespējas

ļoti labi

Darbiniekiem draudzīga e-vide

ļoti labi

Svešvalodu papildu apguve

ļoti labi

Stabils atalgojums

izcili

Iespēja nepārtraukti mācīties

izcili

Profesionāls, starptautisks kolektīvs

izcili

Iespēja mācīties no kļūdām

izcili