Mācīšanās kultūra

#Normāls darbs jums nodrošina iespēju mācīties un augt

Vidējais vērtējums apgalvojumam “Es attīstos savā darbā’ ir 5,9 no 7

"Iespēja katru dienu iemācīties kaut ko jaunu. Tiek organizētas mācības, ar informāciju iekšējā tīklā darbiniekiem tiek dota iespēja iepazīties ar jaunām pieejām, kuras pēc tam var padziļināti apgūt padziļināti pašmācības ceļā. If ir vēlme strādāt gudrāk, efektīvāk, ieviest izmaiņas."

"Iespēja attīstīties, mācīties no kolēģiem, pārņemt pieredzi un pilnveidot karjeru."

"Es domāju, ka darba devējs ļoti paļaujas uz darbinieku godaprātu - ka darbu izdarīsim labi, profesionāli - un visādos veidos mūs atbalsta, lai varam to izdarīt. Mums ir gan mācības, konsultācijas pie risku produktu izstrādes kolēģiem, profesionāla kolēģa atbalsts tikšanās reizēs, kas nepieciešams."

Dinamiskā darba vide, iespēja nepārtraukti mācīties, ietekmēt procesus un redzēt sava darba rezultātu.